Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia do celów prywatnych

W praktyce działów kadr niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, gdy pracownik zwraca się o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Uzyskane w ten sposób zaświadczenie jest pracownikowi potrzebne w celu przedłożenia podmiotowi trzeciemu (np. w urzędzie, banku, spółdzielni mieszkaniowej, pomocy społecznej itp.). Rozważenia wymaga zagadnienie podstawy prawnej, na której pracownik mógłby oprzeć swój wniosek o wydanie przedmiotowego zaświadczenia.

Procedura wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia nie została uregulowana w przepisach prawa pracy. Brak jest zatem określonej formy czy treści tego typu dokumentu. W praktyce najczęściej sam zainteresowany, czyli pracownik przedkłada w zakładzie pracy druk do wypełnienia uzyskany od podmiotu, któremu owo zaświadczenie ma przedstawić.
Treść tego typu dokumentu, poza danymi osobowymi i teleadresowymi pracownika, zawiera m.in. informację o rodzaju umowy o pracę, na której aktualnie zatrudniony jest pracownik, wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (z uwzględnieniem struktury składających się na to wynagrodzenie składników), wymiar etatu, czy zajmowane stanowisko pracy. Czasem w zaświadczeniu tym wymagane jest podanie informacji o tym, czy pracownik nie jest objęty wypowiedzeniem umowy o pracę lub czy zakład pracy nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj