Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez pracodawcę niemającego statusu zakładu pracy chronionej

Czy pracodawca może zatrudniać osobę niepełnosprawną nie mając statusu zakładu pracy chronionej?

Jeden z pracowników zatrudnionych w naszej firmie od ponad 10 lat, przedłożył w dziale kadr orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, stwierdzające u niego umiarkowany stopień niepełnosprawności. W orzeczeniu tym znajduje się zastrzeżenie o treści: „zdolny do pracy w warunkach pracy chronionej”. Niepełnosprawność pracownika nie ma związku z wykonywaną pracą, tzn. nie jest następstwem wypadku przy pracy, ani choroby zawodowej.
Nasz zakład pracy nie posiada statusu zakładu pracy chronionej czy też zakładu aktywizacji zawodowej. Czy w związku z tym możemy nadal zatrudniać tego pracownika? Czy to zastrzeżenie poczynione we wspomnianym orzeczeniu może być powodem jego zwolnienia z pracy?

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) – dalej: RehU, zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

  1. przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  2. zatrudnienia w formie telepracy.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj