Zmiana oświadczenia w sprawie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem w trakcie roku kalendarzowego

Czy możliwa jest zmiana oświadczenia w sprawie korzystania z uprawnień rodzicielskich?

Pytanie od czytelnika:

Jestem ojcem dziecka w wieku poniżej 4 lat. Razem z żoną byliśmy dotychczas zatrudnieni na podstawie umów o pracę w różnych zakładach pracy. W związku z tym, zgodnie z art. 1891 KP, uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem mogliśmy się podzielić. W głównej mierze chodzi o uprawnienia opisane w art. 178 § 2 KP, a także 188 KP. Z reguły korzystała z nich moja żona w swoim zakładzie pracy. Natomiast ja w swoim zakładzie pracy składałem oświadczenie o braku zamiaru korzystania z tych uprawnień. Jednak w marcu bieżącego roku moja żona podjęła decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron i obecnie prowadzi działalność gospodarczą, więc nie posiada statusu pracownika.    

Zgodnie z procedurą obowiązującą w moim zakładzie pracy, w styczniu tradycyjnie już złożyłem oświadczenie, że nie będę do końca roku korzystał z żadnego z tych uprawnień. Teraz, po rozpoczęciu działalności gospodarczej przez moją żonę sytuacja uległa zmianie. Ze względów organizacyjnych, w celu zapewnienia opieki naszemu dziecku, konieczne stało się, aby to ja zaczął korzystać z niektórych uprawnień związanych z rodzicielstwem. Dlatego złożyłem swojemu pracodawcy stosownej treści oświadczenie. Spotkałem się z odmową działu kadr. Dowiedziałem się, że moje styczniowe oświadczenie wiąże mnie na cały rok kalendarzowy, a kierownictwo nie zgadza się na jego odwołanie. Dopiero w przyszłym roku będę mógł złożyć kolejne oświadczenie w omawianym przedmiocie. Czy tego typu postępowanie jest prawidłowe?        

Dwa przepisy kodeksowe, tj. art. 148 pkt 3 KP oraz art. 178 § 2 KP, przyznają szczególne uprawnienia pracownikom opiekującym się dzieckiem w wieku do lat 4.

Zgodnie z treścią pierwszego z nich, pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, pracodawca nie może zatrudniać bez ich zgody w wymiarze przekraczającym 8 godzin w systemach czasu pracy określonych w art. 135-138, 143 i 144 KP (system równoważnego czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy, system pracy weekendowej), które tego typu możliwość przewidują.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj