ZUS: dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy dla ponad 1 tys. firm

1098 płatników składek zakwalifikowało się do sfinansowania projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w tegorocznym konkursie ZUS. Łączna kwota dofinansowania wyniosła około 89,6 mln zł – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS opublikował listę rankingową projektów, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w konkursie na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy realizowane w 2023 r.

„Listę zamieściliśmy na stronie ZUS oraz w BIP” – powiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. „Wnioskodawcy, którego projekt o dofinansowanie nie został umieszczony na pierwszej liście rankingowej, w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej – dodał.

Do 8 lipca tego roku można było składać wnioski w konkursie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach którego pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie. Może ono pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę.

W ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. do ZUS za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl wpłynęło 3 980 wniosków. To ponad 16 proc. więcej niż w roku 2021 rok.

ZUS nagradza projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Pracodawca może zdobyć dofinansowanie na przykład na działania, które zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości.

Skomentuj