4 maja – Dzień Strażaka

4 maja jest powszechnie obchodzony na świecie jako Międzynarodowy Dzień Strażaka. O ustanowieniu 4 maja oficjalnym Dniem Strażaka w Polsce zdecydował Sejm uchwalając 6 maja 2005 r. nowelizację ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w której znalazł się m.in. przepis oficjalnie wprowadzający to święto.

Dzień strażaka jest świętem zarówno strażaków zawodowych, jak i ochotników. W ramach jego obchodów m.in. prezentuje się umiejętności strażaków, którzy biorą udział w różnego rodzaju zawodach, przedstawia się sprzęt strażacki oraz wręczane są cywilne odznaczenia, a także nominacje na wyższe stopnie oficerskie i aspiranckie.

Obchody Dnia Strażaka w 2021 r.

Według informacji podanych przez Komendę Główną Straży Pożarnej w związku z pandemią w bieżącym roku zrezygnowano z organizacji Centralnych Obchodów Dnia Strażaka. Uroczystości będą miały charakter wewnętrzny, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PSP, odbędą się apele z okazji Dnia Strażaka.

Na 4 maja zaplanowano m.in. mszę świętą w intencji strażaków, która odbędzie się w Bazylice Katedralnej Św. Floriana w Warszawie, złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a także promocję oficerską w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Jak zapowiadają organizatorzy obchody odbędą się zgodnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz obowiązującymi obostrzeniami.

Statystyki działań Straży Pożarnej w 2020 r.

W minionym roku strażacy wyjechali do 128 738 pożarów, 413 854 innych miejscowych zagrożeń i 40 636 fałszywych alarmów, co przekłada się na 583 228 akcji.

W 2020 r. w pożarach zginęło 489 osób, a obrażenia ciała odniosło 2836 osób. 70% ofiar śmiertelnych zginęło w mieszkaniach lub domach, co przekłada się na 360 osób, w taki sposób rannych zostało 1859 osób.
W pierwszej połowie sezonu grzewczego (od 1 października do 31 grudnia) strażacy prowadzili 1086 działań ratowniczych związanych z emisją tlenku węgla. W następstwie tych zdarzeń zginęły 23 osoby, a 460 potrzebowała pomocy medycznej.

Odnotowano również 3303 wyjazdów do tzw. izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego. Są to zdarzenia, kiedy dochodzi do nagłego zachorowania lub sytuacji, która zagraża życiu lub zdrowiu, a niemożliwy jest dojazd zespołu ratownictwa medycznego w krótkim czasie. Podczas takiej akcji strażacy prowadzą działania ratownicze i udzielają pierwszej pomocy pozostając na miejscu zdarzenia do momentu przejęcia pacjenta przez ratowników medycznych.
W ramach walki z pandemią strażacy byli delegowani na przejścia graniczne, gdzie prowadzili pomiary temperatur, a także wykonywali prace w polowych przyszpitalnych izbach przyjęć. Wielu strażaków, którzy posiadają kwalifikacje pielęgniarza czy ratownika medycznego, wspierało personel medyczny pełniąc służbę w szpitalach.

Strażacy PSP wraz z członkami Ochotniczych Straży Pożarnych zajmowali się dowożeniem niezbędnych artykułów do życia osobom przebywającym na kwarantannie. Zajmowali się również przewozem personelu medycznego oraz próbek analiz medycznych.

Ok. 36% wszystkich pożarów w Polsce stanowiły pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Najczęściej do pożarów traw dochodzi w marcu i kwietniu, w tym okresie w 2020 r. odnotowano 67% wszystkich pożarów traw. Pożary traw na łąkach stanowią nie tylko zagrożenie dla przyrody, ale także dla ludzi. W poprzednim roku podczas takich zdarzeń 54 osoby zostały ranne, w 2019 r. 10 osób poniosło śmierć, a 140 zostało rannych.

We wspólnym apelu Straż Pożarna oraz Lasy Państwowe podkreślają, że wypalanie traw niesie ze sobą spustoszenie dla fauny i flory. Pożary łąki, wbrew obiegowej opinii, nie użyźniają gleby, a wręcz przyczyniają się do jej wyjałowienia. Podczas pożarów niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków, palą się również zasiedlone już gniazda. W płomieniach giną owady, co przekłada się na zmniejszenie ilości zapylonych kwiatów, czego następstwem jest obniżenie plonów roślin. Wypalanie łąk niesie niebezpieczeństwo również dla dużych zwierząt, które ulegają zaczadzeniu lub przez zadymienie tracą orientację.

Według ustawy o ochronie przyrody zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Kodeks wykroczeń informuje o tym, że kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Wszystkich zainteresowanych sprawami ochrony przeciwpożarowej zapraszamy do darmowego przetestowania Serwisu zawierającego bazę aktów prawnych z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Polecamy również poradnik stanowiący pomoc dla osób pełniących obowiązki inspektorów ochrony przeciwpożarowej przybliżając szeroką tematykę dotyczącą ochrony przeciwpożarowej – Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)

Źródło:

  1. sejm.gov.pl
  2. https://www.gov.pl/web/kgpsp/
  3. https://www.lasy.gov.pl/
  4. https://www.arimr.gov.pl/

Skomentuj