Senat/ Ustawa wprowadzająca m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP wróci do komisji

Ustawa wprowadzająca m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych w związku ze zgłoszeniem poprawek ponownie trafi pod obrady senackiej komisji.