Badanie: blisko co trzeci pracownik chce w tym roku poprosić pracodawcę o podwyżkę

Blisko co trzeci pracownik planuje w tym roku poprosić aktualnego pracodawcę o podwyżkę, a co piąty rozejrzy się za lepiej płatną pracą – wynika z badania firmy Personnel Service.

Według badania Personnel Service „Barometr Polskiego Rynku Pracy 2022”, 45 proc. zatrudnionych dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy, 38 proc. widzi ją jako neutralną, a 14 proc. osób wskazuje, że jest źle. 6 na 10 osób jest przekonanych, że ich sytuacja zawodowa w 2022 r. będzie taka sama lub lepsza niż w poprzednim. Pogorszenia spodziewa się co szósty pracownik.

Jednocześnie 60 proc. badanych deklaruje, że będzie się starało o podwyżkę swojego wynagrodzenia. Największy odsetek pracowników poprosi aktualnego pracodawcę o podwyżkę (29 proc. wskazań). Z kolei co piąty pracownik poszuka lepiej płatnej pracy, a co dziesiąty rozejrzy się za pracą dorywczą.

Jednym z argumentów za zwiększaniem swojego wynagrodzenia, poza inflacją i rosnącymi stopami procentowymi, są zmiany prawno-podatkowe związane z Polskim Ładem – wskazano w badaniu. Dla 35 proc. osób Polski Ład nie miał wpływu na ich wynagrodzenie netto, a 31 proc. pracowników twierdzi, że teraz ich miesięczna pensja jest mniejsza niż jeszcze w zeszłym roku. Podwyżkę zaobserwowało 16 proc. zatrudnionych.

Jak zwrócił uwagę założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot, cytowany w środowej informacji firmy, w lutym 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 11,7 proc. w ujęciu rocznym i wyniosło 6220,04 zł brutto. „Jest to zgodne z oczekiwaniami pracowników, którzy, mierząc się m.in. z inflacją, która w marcu przekroczyła 10 proc., rosnącymi stopami procentowymi czy Polskim Ładem, na którym stracił co trzeci zatrudniony, chcą zarabiać więcej” – stwierdził.

Zgodnie z „Barometr Polskiego Rynku Pracy 2022” połowa przedsiębiorców deklaruje, iż zamierza podnosić wynagrodzenia. Wśród nich co piąty planuje podwyżki wyłącznie w związku z podniesieniem płacy minimalnej, 17 proc. chce wyrównać inflację, a 16 proc. deklaruje, że podniesie pensje niezależnie od inflacji i wyższego poziomu płacy minimalnej.

Z badania wynika, że 52 proc. firm zamierza podnosić pensje. Wśród nich 19 proc. planuje podwyżki wyłącznie w związku z podniesieniem płacy minimalnej, 17 proc. chce wyrównać inflację, a 16 proc. deklaruje, że podniesie pensje bez względu na inflację i wyższy poziom płacy minimalnej. W przypadku 28 proc. pracodawców jest plan, żeby wynagrodzenia się nie zmieniły, a 7 proc. planuje obniżkę. Im mniejsza firma tym większa szansa na niższą pensję – 2 proc. największych przedsiębiorstw planuje obniżkę wynagrodzeń w porównaniu do 8 proc. średnich i 11 proc. małych.

Jak zaznaczył Inglot, co druga firma planuje podwyżki o maksymalnie 6-10 proc., co czwarta – o 1-5 proc., a 17 proc. przedsiębiorstw – o 11-15 proc. Natomiast 13 proc. zatrudnionych może liczyć na wzrost pensji przekraczający 16 proc. aktualnego wynagrodzenia.

Badanie pracowników i pracodawców w Polsce przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI 8-12 lutego 2022 r. Próbę pracowników dobrano metodą selekcji z ogólnopolskiej próby losowo-kwotowej 1000 osób w wieku od 18-tu lat wzwyż. Próbę pracodawców o liczebności N=300 dobrano w podziale na strukturę zatrudnienia – n=100 firm małych (10-49 pracowników), n=100 firm średnich (50-249 pracowników) oraz n=100 firm dużych (250+ pracowników) – z uwzględnieniem województwa (miejsca prowadzenia działalności) oraz branży.

Skomentuj