Badanie: coraz mniej kobiet w biznesie

Mężczyźni zajmują 80 proc. stanowisk prezesów i 75 proc. stanowisk członków zarządu w polskich firmach, a liczba kobiet na tych stanowiskach spada – wynika z opublikowanego badania za 2021 r. Ruszyła druga odsłona kampanii Wiedza Nie Ma Płci – dodano.

„Według danych za cały rok 2021 aż 80 proc. stanowisk prezesów i 75 proc. stanowisk członków zarządu w polskich firmach zajmują mężczyźni, a liczba kobiet na tych stanowiskach zaczęła spadać. W zaledwie 6 proc. spółek giełdowych funkcję prezesa sprawuje kobieta. O 3 proc. w stosunku do 2020 r. spadła również liczba firm należących do kobiet” – poinformowała w poniedziałek Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką. Zwróciła uwagę, że głos kobiet w debacie publicznej jest nadal mało obecny – według badań 75 proc. ekspertów zapraszanych do mediów stanowią mężczyźni.

Powołując się na analizę danych z KRS przeprowadzoną przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet wskazano, że liczba firm należących do kobiet w Polsce na koniec 2021 r. była o 3 proc. mniejsza niż rok wcześniej i stanowiła 32,5 proc. wszystkich firm. Jednocześnie spadła liczba kobiet na stanowiskach prezesów – z 23,5 proc. do 19,5 proc. – oraz członków zarządów – z 30 proc. do 25 proc. „Oznacza to, że aż 80 proc. stanowisk prezesów i 75 proc. stanowisk członków zarządu zajmują mężczyźni, mimo że, wg danych GUS, udział kobiet w polskim rynku pracy wynosi ponad 40 proc.” – podano.

Jak wskazano, spadek liczby kobiet na stanowiskach prezesów i członków zarządu dotyczy również spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zaledwie w 6 proc. funkcję prezesa pełni kobieta, co stanowi spadek o 1,5 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Wśród członków zarządów spółek giełdowych kobiety stanowią jedynie 17 proc., co również oznacza spadek w stosunku do 2020 r. o 1 proc.

Zaznaczono, że na spadek aktywności biznesowej kobiet niewątpliwy wpływ miała pandemia. Według raportu Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką na temat sytuacji polskich przedsiębiorczyń jedna trzecia badanych właścicielek i współwłaścicielek firm przyznała, że w ciągu ostatniego roku miała problemy z prowadzeniem działalności, ponad jedna czwarta odnotowała spadek przychodów, a 8 proc. musiało zawiesić działalność. Z kolei co 5. przedsiębiorczyni w związku z pandemią musiała zmienić profil działalności swojej firmy.

W poniedziałek ruszyła druga odsłona kampanii Wiedza Nie Ma Płci – inicjatywa Klubu Champions of Change, działającego na rzecz wspierania różnorodności w biznesie i wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Klub zrzesza prezesów dużych firm działających w Polsce i powstał z inicjatywy Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, organizacji wspierającej przedsiębiorczość kobiet.

Kampania Wiedza Nie Ma Płci ma na celu wzmacnianie pozycji kobiet w debacie publicznej i zmniejszanie dysproporcji w obecności w mediach specjalistek i specjalistów z różnych dziedzin. „To obszar, w którym jeszcze wiele jest do zrobienia” – wskazała cytowana w informacji Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku.

W ramach kampanii będą publikowane debaty z udziałem menedżerek i kobiet biznesu, które porozmawiają m.in. o stereotypach, sztucznej inteligencji, przyszłości pracy, automatyzacji w biznesie oraz odkrywaniu i wykorzystywaniu swoich talentów. 

Skomentuj