Bezpieczeństwo pracownika przyszłości

W zeszłym tygodniu w dniach 26-27 września br. w Warszawie odbyło się III Ogólnopolskie Forum Służby BHP organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

Po sukcesie I i II edycji, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP podjęło inicjatywę organizacji III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP. Głównym tematem, a jednocześnie hasłem przewodnim tego wydarzenia było „Bezpieczeństwo pracownika przyszłości”, a więc dyskusje prowadzone w gronie ekspertów dotyczyły współczesnej służby bhp w zmieniającym się przemyśle, jej problemów oraz wyzwań z jakimi „BHP-owcy” muszą zmagać się w codziennej pracy.

Organizatorem Forum było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, natomiast współorganizatorem przedsięwzięcia był Centralny Instytut Ochrony Pracy. Jako partnerzy w Forum wpisali się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Dozoru Technicznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Uroczystego otwarcia Forum oraz przywitania gości dokonała Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – Elżbieta Bożejewicz.

blank

Sesję inauguracyjną rozpoczęła Prof. Danuta Koradecka, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. W swoim wystąpienia skupiła się na bezpieczeństwie pracownika w świecie nowych technologii. Jako główne przyczyny i skutki zagrożeń zawodowych wstępujących obecnie Pani Profesor wymieniła:

  • 56% – szkodliwe środowisko;
  • 25% – uciążliwość;
  • 16% – urazy.

W wystąpieniu tym zwróciła także uwagę na najnowsze trendy związane z czynnikami powodującymi zagrożenia zawodowe.

Jeśli chodzi o wypadki to trendem zmniejszającym się mimo wszystko są urazy, natomiast zwiększającym jest nadmierne zaufanie do nieomylności robota (sztucznej inteligencji).

W przypadku środowiska pracy odnotowuje się trend zmniejszający jeśli chodzi o takie czynniki szkodliwe jak hałas oraz mikroklimat. Trend zwiększający pojawia się jednak w szkodliwych czynnikach chemicznych oraz polu elektromagnetycznym.

W uciążliwości pracy pojawia się trend zmniejszający w przypadku obciążenia fizycznego (dźwiganie ciężarów czy ciężka praca fizyczna). Jednak trendem zwiększającym objęte zostały obciążenia psychofizyczne: obciążenie poznawcze („technostres”), monitoring wydajności, izolacja (brak interakcji społecznych), niepewność pracy.

W sesji inauguracyjnej głos zabrali także przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego oraz Głównego Inspektoratu Pracy – Departament Nadzoru i Kontroli.

W drugiej części Forum eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podjęli dyskusję w dwóch panelach tematycznych oraz w debacie otwartej. Moderatorem dyskusji był Michał Olszański – dziennikarz radiowy oraz telewizyjny.

Zagadnienia, nad którymi pochylili się uczestnicy w panelu nr 1 zatytułowanym „Praca przyszłości – nowe formy świadczenia pracy” były: nowe formy świadczenia pracy a bezpieczeństwo pracy, wpływ nowych form świadczenia pracy na warunki pracy, zagrożenia chorobowe u pracownika przyszłości. Główną myślą wysuniętą w dyskusji były zagrożenia, jakie wynikają z pracy w nowych formach i do nich zalicza się przede wszystkim: brak ergonomicznego dostosowania stanowiska pracy oraz brak jakiejkolwiek kontroli nad warunkami pracy. Jeśli praca jest wykonywana w domu, niejednokrotnie pracownik jest jednocześnie i w pracy i w domu, powoduje to zatarcie granic oraz brak równowagi miedzy pracą i życiem prywatnym.

W trakcie drugiego panelu zatytułowanego „Bezpieczeństwo człowieka w strefie zagrożenia chemicznego” dyskutowano na temat procedur w sytuacjach awaryjnych oraz problemów w spełnianiu wymogów prawnych. Przede wszystkim skupiono się na systemie REACH, który pozwala pracodawcom, dzięki ocenie ryzyka chemicznego, przeprowadzonej na podstawie wspólnych we wszystkich krajach Unii zasad, uzyskać rzetelne informacje na temat stosowanych, produkowanych i utylizowanych chemikaliów. W efekcie tego, przekazywana pracownikom informacja o ryzyku zawodowym występującym na poszczególnych stanowiskach pracy jest dokładniejsza i bardziej wiarygodna.

Po zakończeniu sesji panelowych odbyła się debata otwarta, w której uczestnicy dyskutowali nad tezą – „Inwestycja w bezpieczeństwo pracownika – dzisiejszy koszt przyszłym źródłem zysku”. W debacie brali udział przede wszystkim przedstawiciele największych w Polsce firm zajmujących się produkcją środków ochrony indywidualnej, czy wyposażeniem stanowisk pracy. Głównym wnioskiem wysuniętym w czasie rozmów jest fakt, że zapewnienie odpowiednich warunków pracy warunkuje zysk przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność na rynku pracy. Podkreślono także w tym wszystkim ważną rolę edukacji. Patrząc na przyczyny wypadków, szkolenia i edukacja pracownika stanowią ważny, jak nie najważniejszy kierunek działań.

blank

Podczas III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP można było uzyskać fachową poradę przy stoiskach eksperckich PIP, ZUS, CIOP-PIB, UDT, Ejendals AB, Iturri Group, Faraone, DuPont, Pikamed, Filter Service, Trakcja PRKiL, Tarbonus. 

blank

W drugim dniu III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP zorganizowano trzy panele tematyczne.

Pierwszy panel dotyczył „Oceny ryzyka zawodowego w zarządzaniu bezpieczeństwem – praktyka w polskich zakładach”. Głównymi tematami poruszanymi w tej części była przede wszystkim praktyczna rola służby bhp i społecznej inspekcji pracy (jako doradców pracodawcy) w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Tezą wspólną dla wszystkich uczestników panelu było to, że w ocenie ryzyka powinni brać udział pracownicy lub ich przedstawiciele, nie tylko pracodawca, gdyż wszystkie te osoby mogą wnieść swój wkład na różnych etapach realizacji procesu.

W drugim panelu zatytułowanym „Służba BHP w krajach Unii Europejskiej – wyzwania i perspektywy na przyszłość” pochylono się zwłaszcza nad zagadnieniami dotyczącymi roli służby bhp w różnych zakładach w krajach UE. Głos zabrali przedstawiciele firm z różnych krajów europejskich. Z ich wypowiedzi można wywnioskować, że „nasi” pracownicy służby bhp nie muszą mieć kompleksów zarówno jeśli chodzi o wykształcenie, jak i o uprawnienia.

Ostatni panel, kończący dwudniowe Forum poruszał bardzo ważną kwestię jaką jest „Potrzeba specjalizacji branżowej w szkoleniu służby bhp”. Czy sama praktyka i ewentualne samokształcenie wystarczą, aby stale być na bieżąco z wciąż zmieniającymi się przepisami i nieustającym postępem w różnych pokrewnych branżach?

Tym pytaniem zachęcamy do śledzenia dalszych poczynań Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz aktywnego uczestnictwa w tej organizacji.

Portal AsystentBHP obejmował oficjalnym patronatem medialnym to wydarzenie. Czekamy na kolejną edycję.

blank

Skomentuj