BHP prac w obszarze transportu pionowego

W wielu firmach, szczególnie budowlanych, lekceważy się niestety kwestie związane z koordynacją spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

I nie chodzi tu wcale o kodeksowy obowiązek koordynacji spraw bhp, ale o faktyczne – realne zapewnienie sprawnej, jak również efektywnej, a co za tym idzie – bezpiecznej pracy.

Mając na uwadze dobre praktyki, które docierają do naszego kraju z firm o ugruntowanej światowej i europejskiej pozycji, warto zastanowić się nad profesjonalną koordynacją prac budowlanych w obszarze transportu pionowego – w tym ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania żurawi wieżowych oraz samojezdnych.

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, zaleca się, aby każdy podmiot organizujący takową pracę wyznaczył spośród swoich pracowników tzw. pozakodeksowych koordynatorów prac w obszarze transportu pionowego.

To oczywiście nie wystarczy. Warto wtedy zapoznać ich z następującymi zagadnieniami:

– podstawy prawne odnośnie prac budowlanych w zakresie transportu pionowego z użyciem żurawi wieżowych i żurawi samojezdnych,

– klasyfikacja żurawi wieżowych i żurawi samojezdnych wraz z osprzętem,

– współpraca na placu budowy,

– ryzyko zawodowe,

– sytuacje wypadkogenne.

Bardzo istotne jest również nabycie przez wyznaczone osoby umiejętności podczas zajęć praktycznych obejmujących w szczególności:

– zasady organizacji bezpiecznej pracy na placu budowy,

– zasady rozstawiania żurawi wieżowych i żurawi samojezdnych,

– metody posadowień żurawi wieżowych i żurawi samojezdnych,

– kontrole zawiesi, haków, trawersów, chwytaków, sprzętu pomocniczego itp.,

– sposoby bezpiecznego transportowania,

– interpretację znaków i sygnałów ostrzegawczych oraz porozumiewawczych,

– procedury awaryjne.

Aby wszystko to miało sens, każda wyznaczona osoba musi mieć przede wszystkim świadomość swojej roli w organizacji.

Stąd też koniecznie trzeba jej wskazać, w jaki sposób ma współpracować z:

– operatorami żurawi,

– hakowymi,

– inżynierami budowy.

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj