GUS: firmy odczuły skutki wojny na Ukrainie, ale oceniają lepiej koniunkturę niż przed miesiącem

Firmy odczuły skutki wojny na Ukrainie, ale w kwietniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury się poprawił – wynika z piątkowego komunikatu GUS.

„W kwietniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym niż w marcu. We wszystkich badanych obszarach sygnalizuje się poprawę składowych +prognostycznych+, natomiast w przypadku +diagnostycznych+ – poprawę lub brak zmian” – podano w piątkowym komunikacie GUS.

Ta poprawa nastąpiła, mimo że firmy odczuły skutki wojny na Ukrainie. GUS w kwietniu – po raz pierwszy – do badań koniunktury dołożył także wyniki ankiety, dotyczące wpływu na sytuację firm wojny na Ukrainie. Z danych urzędu wynika, że najbardziej obawiają się wpływu rosyjskiej napaści na Ukrainę firmy z branży gastronomicznej. W tej grupie bowiem aż 39,2 proc. firm obawia się, że skutki będą dla nich poważne albo wręcz zagrażające stabilności firmy. W budownictwie takich negatywnych i bardzo negatywnych skutków obawia się 36,6 proc. firm, a w transporcie i gospodarce magazynowej – 36,2 proc. Najbardziej odporne wydają się firmy zajmujące się handel hurtowym (poważnych oraz zagrażających istnieniu firmy skutków obawia się łącznie 28,7 proc.) oraz handel detalicznym (28,9 proc.).

Firmy najmocniej odczuły wzrost kosztów. Na przykład w budownictwie odsetek firm, które zetknęły się ze wzrostem kosztów, wynosi aż 86,8 proc. W branży zakwaterowanie i gastronomia firm odczuwających wyższe koszty było aż 73,9 proc., w transporcie i gospodarce magazynowej – 73,9 proc. Według ankiety GUS, firmy borykają się także z przerwaniem łańcuchów dostaw. W przetwórstwie przemysłowym z takimi problemami zetknęło 63,7 proc. ankietowanych, a w budownictwie – 57,9 proc.

Polskie firmy odczuły także zerwanie umów ze wschodnimi kontrahentami. Najwięcej takich przypadków było w branży przetwórstwa przemysłowego, bo aż 15,3 proc. W handlu hurtowym z zerwaniem umów zetknęło się 13,4 proc. firm, w handlu detalicznym – 12,8 proc., a w transporcie i gospodarce magazynowej – 11,1 proc.

Firmy odczuły również skutki wojny w migracjach pracowników. Przy czym z danych wynika, że najmocniej odpływ pracowników (zarówno nieznaczny, jak i poważny) odczuły firmy z sektora zakwaterowania i gastronomii (35,2 proc. wskazań, przy czym na poważny odpływ wskazało 4,9 proc. firm, a na nieznaczny – 30,3 proc.) oraz z przetwórstwa przemysłowego (przy czym na odpływ nieznaczny wskazało 30,2 proc. ankietowanych, a poważny – 2,1 proc.). Mocno dotknięte odpływem zostały także firmy budowalne – ogólna liczba wskazań to 28 proc., ale na poważny odpływ wskazało 7,4 proc. przedsiębiorstw – oraz firmy z branży transport i gospodarka magazynowa – łącznie na odpływ pracowników wskazało 27,4 proc. ankietowanych, ale na poważny – aż 9,4 proc.

Jednocześnie firmy odnotowały także napływ pracowników z Ukrainy. Najwięcej wskazań dotyczących napływu było w branży zakwaterowanie i gastronomia, bo aż 45,7 proc., ale na poważny napływ wskazało w tej grupie aż 16,7 proc. firm. Także firmy z branży przetwórstwa przemysłowego odczuły napływ pracowników (25,4 proc. wskazań, ale 2,5 proc. mówiło o poważnym napływie). Także firmy z sektora handlu detalicznego odczuły napływ pracowników – łącznie wskazało na to 21,2 proc. przedsiębiorstw z branży, a na poważny – 2,8 proc.

Generalnie jednak w każdej branży nastąpiła poprawa wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury. W przetwórstwie przemysłowym w kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury ukształtował się na poziomie minus 11,5 – wyższym od notowanego w marcu (minus 16,2). W budownictwie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł w kwietniu minus 15,4 w stosunku do minus 20,1 W handlu hurtowym ten wskaźnik sięgnął plus 0,9 w stosunku do minus 5,2 miesiąc wcześniej, a w handlu detalicznym w marcu było to minus 7,5 w stosunku do minus 13,2 w marcu.

Z danych GUS wynika, że w kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł minus 5,8, a więc także był wyższy niż miesiąc wcześniej (minus 15,2). Z kolei w branży zakwaterowanie i gastronomii wskaźnik wyniósł minus 4 w stosunku do minus 13,4 w kwietniu. Jak wskazano w komunikacie, podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 7,2) niż jednostki gastronomiczne (minus 2,8).

GUS podał także, że w kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł plus 14,1, czyli był wyższy od sygnalizowanego w marcu (plus 9,6). Z kolei w finansach i ubezpieczeniach wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł w kwietniu plus 13,9 w stosunku do plus 9,4 miesiąc wcześniej. 

Skomentuj