GUS: liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON wzrosła w marcu o 0,2 proc.

Według stanu na koniec marca 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było prawie 4,86 mln podmiotów gospodarki narodowej, czyli o 0,2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej – podał GUS w poniedziałkowym komunikacie.

Jak podał GUS w poniedziałkowym komunikacie, na koniec marca 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 mln 859,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 3,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W marcu liczba nowo zarejestrowanych podmiotów wyniosła 35 tys. 250. To wzrost o 16,6 proc. w stosunku do lutego br. Jak wskazano w komunikacie GUS Wzrost liczby podmiotów nowo zarejestrowanych w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano dla spółek handlowych (o 8,5 proc.), w tym dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (o 7,8 proc.). Liczba nowo zarejestrowanych spółek cywilnych zwiększyła się o 2,4 proc. Wśród podmiotów nowo zarejestrowanych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 77,1 proc. ogółu nowo zarejestrowanych podmiotów.

Liczba podmiotów wyrejestrowanych w marcu wyniosła nieco ponad 23 tys. – o 22,9 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Wzrost liczby podmiotów wyrejestrowanych odnotowano dla spółek (o 30,1 proc.) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 22,3 proc.).

Jak dodano w komunikacie GUS, na koniec marca liczba podmiotów z zawieszoną działalnością wynosiła nieco ponad 602,4 tys.

„Podmioty z zawieszoną działalnością na koniec marca 2022 r. stanowiły 12,4 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON. Wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością odnotowano w sekcji obsługa rynku nieruchomości (o 3,1 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 2,5 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 2 proc.)” – podano w komunikacie GUS. 

Skomentuj