Mimo braku implementacji dyrektywy PE sygnalistów broni Konstytucja

Mimo że przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nie zostały jeszcze transponowane do polskich przepisów to jednak w rodzimym systemie prawnym można odnaleźć regulacje pozwalające na taką ochronę.  

Założenia dyrektywy

Dyrektywa skierowana jest do osób dokonujących zgłoszenia, pracujących w sektorze prywatnym lub publicznym, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, w tym co najmniej do:

 • osób posiadających status pracownika w tym urzędników służby cywilnej;
 • osób posiadających status osób prowadzących działalność na własny rachunek;
 • akcjonariuszy lub wspólników oraz osób będących członkami organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa, a także wolontariuszy i stażystów, bez względu na to czy otrzymują oni wynagrodzenie;
 • osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców.

Osoby dokonujące zgłoszenia kwalifikują się do objęcia ochroną na mocy omawianej dyrektywy, pod warunkiem, że:

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

  • bez pośpiechu,
  • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
  • bez błędów w interpretacji przepisów,
  • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj