W SN pytanie o to, czy firma może domagać się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych

Do Sądu Najwyższego trafiło pytanie, czy firma może domagać się finansowego zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od osoby prywatnej, która zamieściła opinię w internecie. Zagadnienie przesłał sąd z Gdańska, który ocenił, że firma "nie odczuwa krzywdy, tak jak osoba fizyczna".

Znany supermarket obchodzi przepisy dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę i święta?

Pracownicy sieci jednej z najbardziej znanych supermarketów w Polsce zwracają uwagę na łamanie praw pracowniczych poprzez nakaz pracy w dni ustawowe wolne od pracy. PIP w tym konkretnym przypadku nie widzi problemu. Sprawie przygląda się Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Minimalna temperatura w miejscu pracy

Przed nami sezon zimowy, który przypada na czas wyjątkowo wysokiej inflacji i wzrostu cen ogrzewania. Można spodziewać się, że z powodu szukania oszczędności temperatura w miejscach pracy będzie niższa niż w poprzednich latach. W poniższym tekście odpowiadamy na pytanie: jaką temperaturę powinien zapewnić pracodawca w miejscu pracy?

Mimo braku implementacji dyrektywy PE sygnalistów broni Konstytucja

Mimo że przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nie zostały jeszcze transponowane do polskich przepisów to jednak w rodzimym systemie prawnym można odnaleźć regulacje pozwalające na taką ochronę.  

Wsparcie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

10 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, której celem jest wprowadzenie rozwiązań uzupełniających system funkcjonujących w Polsce instrumentów i mechanizmów, które służą reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

MRiPS: projekt ustawy o sporach zbiorowych nie został opracowany po to, by ograniczyć liczbę strajków

Nie jest prawdą, że projekt ustawy o sporach zbiorowych pracy został opracowany po to, aby ograniczyć liczbę strajków. Powstał w oparciu o zgłaszane przez związki zawodowe i organizacje pracodawców postulaty - informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.