Minimalna temperatura w miejscu pracy

Przed nami sezon zimowy, który przypada na czas wyjątkowo wysokiej inflacji i wzrostu cen ogrzewania. Można spodziewać się, że z powodu szukania oszczędności temperatura w miejscach pracy będzie niższa niż w poprzednich latach. W poniższym tekście odpowiadamy na pytanie: jaką temperaturę powinien zapewnić pracodawca w miejscu pracy?

Mimo braku implementacji dyrektywy PE sygnalistów broni Konstytucja

Mimo że przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nie zostały jeszcze transponowane do polskich przepisów to jednak w rodzimym systemie prawnym można odnaleźć regulacje pozwalające na taką ochronę.  

Wsparcie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

10 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, której celem jest wprowadzenie rozwiązań uzupełniających system funkcjonujących w Polsce instrumentów i mechanizmów, które służą reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

MRiPS: projekt ustawy o sporach zbiorowych nie został opracowany po to, by ograniczyć liczbę strajków

Nie jest prawdą, że projekt ustawy o sporach zbiorowych pracy został opracowany po to, aby ograniczyć liczbę strajków. Powstał w oparciu o zgłaszane przez związki zawodowe i organizacje pracodawców postulaty - informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.