Wsparcie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

10 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, której celem jest wprowadzenie rozwiązań uzupełniających system funkcjonujących w Polsce instrumentów i mechanizmów, które służą reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zakłada się, że wejście w życie ustawy wpłynie na zwiększenie liczby miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych. w tym przyrost miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jako osobę zagrożoną wykluczeniem społecznym należy rozumieć m.in.: 

 • bezrobotnego,  bezrobotnego długotrwale,  poszukującego pracy,
 • osobę niepełnosprawną,
 • absolwenta centrum integracji społecznej oraz absolwenta klubu integracji społecznej,
 • osobę uprawnioną do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • osobę usamodzielnianą,
 • osobę z zaburzeniami psychicznymi,
 • osobę pozbawioną wolności, osobę opuszczającą zakład karny oraz pełnoletnią osobę opuszczającą zakład poprawczy,
 • osobę starszą,
 • osobę, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

  • bez pośpiechu,
  • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
  • bez błędów w interpretacji przepisów,
  • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj