MRiPS: 102 tys. obywateli Ukrainy znalazło zatrudnienie w Polsce

Na mocy przyjętych w rządowej specustawie rozwiązań pracę w Polsce znalazło 102 tys. obywateli Ukrainy. Zdecydowana większość zatrudnionych (75 proc.) to kobiety – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

MRiPS w opublikowanym komunikacie przypomniało, że obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, mogą podejmować pracę bez konieczności uzyskania specjalnego zezwolenia. Resort podkreślił, że takie rozwiązanie, znacznie ograniczające biurokrację i dające tym osobom pełen dostęp do rynku pracy w Polsce, wprowadzono na mocy rządowej specustawy.

Z danych ministerstwa wynika, że dzięki tym rozwiązaniom zatrudnienie znalazło 102 tys. obywateli Ukrainy. Zdecydowana większość z nich – 75 proc. – to kobiety.

„Najwięcej obywateli Ukrainy znalazło pracę w województwach mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim. Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest dobra, a pracodawcy cały czas szukają nowych pracowników” – podkreśliła, cytowana w komunikacie, minister rodziny Marlena Maląg.

Z danych MRiPS wynika, że połowa Z 102 tys. zatrudnionych wykonuje proste prace (49,4 tys.). Obywatele Ukrainy często są również zatrudniani jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (14,2 tys.), pracownicy usług i sprzedawcy (10,7 tys.), a także jako operatorzy i monterzy maszyn (10 tys.). Po kilka tysięcy osób zostało zatrudnionych jako pracownicy biurowi, specjaliści, technicy i inny średni personel.

Najwięcej z tych osób pracuje w woj. mazowieckim (18,1 tys.), dolnośląskim (12,3 tys.), wielkopolskim (11,6 tys.) i śląskim (10 tys.). Najmniej obywateli Ukrainy zatrudniono w woj. świętokrzyskim (972), podlaskim (1,5 tys.) i W podkarpackim (1,6 tys.).

Resort zaznaczył, że obywatele Ukrainy powinni pamiętać o tym, aby nie zgadzać się na podjęcie pracy bez podpisania umowy na piśmie. Przed podpisaniem należy zapoznać się z warunkami umowy, ewentualnie poprosić o wyjaśnienie jej zapisów.

Osoby, które z różnych powodów nie potrafią samodzielnie znaleźć pracy, mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Dzięki temu mogą skorzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i ze szkoleń (również z języka polskiego).

Obywatele Ukrainy mogą także szukać pracy przez stronę internetową www.pomagamukrainie.pl, przez portal zielona linia – https://zielonalinia.gov.pl/ oraz infolinię 19-524, a także Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia www.psz.praca.gov.pl.

Przydatne informacje, także w języku ukraińskim, są na stronach centralnej bazy ofert pracy https://oferty.praca.gov.pl

Skomentuj