MRiT: przedsiębiorcy mogą zgłaszać do grudnia uwagi na temat zamówień publicznych

Do 16 grudnia przedsiębiorcy mogą zgłaszać uwagi i opinie dotyczące zamówień publicznych – poinformowało w czwartek PAP Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Resort przygotował specjalną ankietę w tej sprawie.

Ankieta ma związek z uchwaloną przez rząd w styczniu tego roku Polityką Zakupową Państwa, czyli nowym podejściem do zamówień publicznych.

„Chcemy poznać perspektywę przedsiębiorców, co do naszych planowanych działań w obszarze zamówień publicznych. To pozwoli na przygotowanie lepszej oferty edukacyjnej i szkoleniowej dla biznesu pod kątem udziału w przetargach” – powiedział PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Jak poinformował resort, przedsiębiorcy mogą zgłaszać uwagi i opinie dotyczące zamówień publicznych do 16 grudnia. „Startuje ankieta MRiT w tej sprawie” – wskazano.

Resort przypomniał, że nowa Polityka Zakupowa Państwa ma ułatwić dostęp do zamówień publicznych wykonawcom z sektora MŚP; przyczynić się do wzrostu konkurencyjności na rynku zamówień i popytu na usługi, dostawy czy roboty budowlane oferowane przez polskich przedsiębiorców.

„Zamówienia publiczne to ważny obszar gospodarki. Ich znaczenie jeszcze rośnie w okresach zakłóceń gospodarczych, co mogliśmy zaobserwować w czasie pandemii COVID-19” – wskazał szef MRiT. Stwierdził, że utrzymanie stabilizacji na rynku zamówień publicznych oznacza dla wielu przedsiębiorców „możliwość zachowania ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej i płynności finansowej”.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to ponad 99 proc. wszystkich polskich firm. Ministerstwo Rozwoju i Technologii deklaruje, że zamówienia mają być przyjazne dla przedsiębiorców z tego sektora.

„Dążymy do tego, aby zwiększyć liczbę przedsiębiorców z sektora MŚP zaangażowanych w rynek zamówień publicznych”. Chcemy, aby coraz więcej MŚP widziało dla siebie miejsce na tym rynku, co będzie sprzyjało wzmocnieniu i rozszerzaniu zakresu ich działalności” – zaznaczył minister Buda.

Polityka Zakupowa Państwa (PZP) wprowadziła dla zamawiających z administracji rządowej, „obowiązek uwzględnienia potrzeb i możliwości MŚP w prowadzonych zakupach” m.in. przez szersze stosowanie: umów ramowych, zaliczek i płatności częściowych, dłuższych terminów na przygotowanie oferty, pozacenowych kryteriów oceny ofert czy dzielenia zamówienia na mniejsze części.

Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk zwróciła uwagę, że celem PZP jest też zwiększenie liczby zamówień zrównoważonych, „uwzględniających aspekty społeczne, środowiskowe oraz innowacyjne”. „Zamówienia te wpisują się w model zrównoważonego rozwoju. Polska poczyniła w ostatnich latach znaczne postępy w tym zakresie, lecz konieczne są dalsze działania wspierające realizację zakładanych celów” – zaznaczyła.

Jak dodała, powołany zostanie zespół ds. zielonych zamówień, „którego zadaniem będzie koordynacja działań związanych z udzielaniem tego typu zamówień”.

Skomentuj