NBP: połowa uchodźców z Ukrainy poszukuje pracy w Polsce

W Polsce pracy poszukuje 50 proc. uchodźców z Ukrainy – wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego przeprowadzonej na przełomie kwietnia i maja br. Również 50 proc. badanych ma wyższe wykształcenie, ale duża część osób przybyłych z Ukrainy nie zna języka polskiego – dodano.

Narodowy Bank Polski (NBP) przeprowadził w kwietniu i maju br. ankietę wśród obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski jako uchodźcy. Badanie miało określić, kim są imigranci, jakie mają potrzeby i plany oraz jaka może być ich przyszłość na polskim rynku pracy. W tym czasie przebywało w Polsce około 1,5 mln uchodźców z Ukrainy.

Zaznaczono, że wybuch wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 r. spowodował nagły napływ uchodźców wojennych. W Polsce było i pozostaje ich najwięcej.

Z ankiety NBP wynika, że uchodźcy przejeżdżający do Polski reprezentowali wszystkie regiony Ukrainy, jednak „ponadprzeciętnie więcej osób przyjechało z rejonów walk, dobrze skomunikowanych z Polską (rejon Kijowa i okolic). Około 13 proc. uchodźców trafiło do Polski przez inną granicę niż ta z Ukrainą” – stwierdzono.

Wskazano, że uchodźcy z Ukrainy to przede wszystkim kobiety, z których ponad 60 proc. przyjechało razem z dziećmi, najczęściej z jednym lub dwoma. Prawie 24 proc. kobiet przyjechało samotnie, przede wszystkim są to osoby poniżej 29. roku życia i powyżej 60. roku życia.

W badaniu zwrócono uwagę, że 50 proc. uchodźców posiada wyższe wykształcenie, „co istotnie przewyższa udział osób z wyższym wykształceniem w całym społeczeństwie ukraińskim”. „Dlatego jednym z wyzwań, które przed nami stoją jest pomoc w znalezieniu im satysfakcjonującej pracy” – podkreślono.

Dodano, że około 30 proc. uchodźców z Ukrainy już pracowało lub miało załatwioną pracę, a ok. 50 proc. jej poszukuje, w tym bardzo często na część etatu ze względu na zajmowanie się dziećmi. Ponad 50 proc. uchodźców, którzy obecnie znaleźli się w Polsce, nie było wcześniej w naszym kraju ani nie miało wcześniej kontaktu z osobami, które odwiedziły Polskę – podał NBP.

Duża cześć uchodźców (46 proc.) nie znała języka polskiego. Regiony Polski, do których trafiło stosunkowo dużo osób niemających wcześniej kontaktu z naszym krajem i językiem, to województwa: świętokrzyskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie – poinformowano.

Główną formą pomocy, na jaką wskazywali uchodźcy, była pomoc w zakwaterowaniu, w czym oprócz rządu, samorządów oraz polskich rodzin pomagają im także rodacy już mieszkający w Polsce. Wyniki badania wskazują, że ok. 1/3 uchodźców płaciła za wynajem z własnych środków. Stosunkowo duża grupa uchodźców deklarowała, że nie korzysta z innej pomocy niż zakwaterowanie (43 proc.).

Zaznaczono, że około 1/3 uchodźców posiadała także środki pozwalające na utrzymanie przez ponad trzy miesiące.

Do działań pomocowych, które ułatwiłaby im dalszy pobyt w Polsce, uchodźcy zaliczyli przede wszystkim organizację kursów języka polskiego, pomoc w szybkim znalezieniu pracy oraz pomoc w dostępie do służby zdrowia. Z ankiety wynika, że około 30 proc. uchodźców przebywających w Polsce przekazuje pomoc rzeczową lub finansową rodzinie lub organizacjom humanitarnym na Ukrainie.

Dwie trzecie uchodźców zadeklarowało, że jest w Polsce tymczasowo (poniżej roku). „Pozostaniem w Polsce na stałe najbardziej zainteresowani są mężczyźni oraz ludzie młodzi. O powrocie na Ukrainę znacznie częściej myślą kobiety, zwłaszcza samotne z dziećmi. W przypadku szybkiego zakończenia wojny, część osób, która rozważała dłuższy pobyt w Polsce najprawdopodobniej zrewidowałaby swoje plany i wróciłaby do kraju znacznie szybciej” – wynika z ankiety.

Chęć powrotu na Ukrainę w ciągu roku częściej deklarują osoby z wyższym wykształceniem, którym może być trudno znaleźć w Polsce satysfakcjonującą pracę w zawodzie, zapewniającą też utrzymanie. Na stałe w Polsce częściej widzą się osoby pracujące w Ukrainie w służbie zdrowia, rzadziej związane wcześniej z rolnictwem.

W badaniu wskazano, że duże znaczenie dla uchodźców ma możliwość szybkiego usamodzielnienia się w Polsce, rozumiana także jako możliwość wynajęcia samodzielnego mieszkania.

Blisko 5 proc. uchodźców chce wyjechać z Polski do innego kraju. Zaznaczono, że często są to osoby, które w Ukrainie pracowały w branży informatycznej.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie osób dobranych w sposób losowo-kwotowy – tzn. ankieterzy mieli za zadanie zapewnić pewne minimalne zróżnicowanie ankietowanych według wybranych cech i unikając efektu tzw. śniegowej kuli, tzn. unikając przeprowadzania ankiet wśród osób, które przebywają razem lub się znały. Ankiety zostały przeprowadzone w miastach wojewódzkich Polski i ich okolicach za pomocą kwestionariuszy opracowanych w językach ukraińskim, rosyjskim lub polskim wśród spotkanych uchodźców z Ukrainy. 

Skomentuj