PIP: problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że w dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym – poinformował Główny Inspektorat Pracy.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła we wtorek w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Tematem spotkania była m.in. problematyka zagrożeń związanych z obecnością pyłowej atmosfery wybuchowej w przemyśle i rolnictwie.

Analiza wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że w dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym.

„Widać to szczególnie w mikro- i małych zakładach. Stan ten może wynikać w głównej mierze z faktu, iż kontrolowani przedsiębiorcy w niewystarczającym stopniu znają i stosują środki ochronne zapobiegające” – podkreśliła Łażewska-Hrycko.

W posiedzeniu ROP uczestniczyli także zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski i Dariusz Mińkowski. 

Skomentuj