Pozytywne zmiany w kodeksie pracy.

Projekt ministerstwa sprawiedliwości wprowadza brak obowiązku zgłoszenia przedsiębiorców do PIP i PIS!

Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych.

Projekt przewiduje uchylenie przepisów art. 209 k.p. i art. 283 § 2 pkt 1 k.p. Spowoduje to  zwolnienie pracodawców z obowiązku zgłoszenia Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej.

Likwidowana jest także sankcja karna za brak takiego zgłoszenia. Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna dane będzie uzyskiwać z prowadzonego przez GUS rejestru podmiotów oraz kont płatników w ZUS.

Ministerstwo proponuje także skrócić z 14 do 3 dni czas w którym naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek wydac potwierdzenie o nadaniu NIP nowemu podmiotowi rozpoczynającemu działalność gospodarczą.

Powyższe zmiany ułatwiają rozpoczęcie działalności gospodarczej, znoszą dwa z sześciu obowiązków rejestracyjnych, znacznie skracają czas rejestracji działalności gospodarczej.

Skomentuj