Produkcja cywilnych materiałów wybuchowych – wymagania

Firma wytwarzająca cywilne materiały wybuchowe zobowiązana jest do ich jednoznacznego oznaczenia, czyli zamieszczenia na nich nazwy producenta, kodu alfanumerycznego i znaku do odczytu elektronicznego.

Wynika to z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń (Dz. U. poz. 1231).

Jednoznacznego oznaczenia nie wymagają jednak materiały wybuchowe:

– przemieszczane poza obszar Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (z ang. European Free Trade Association – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (z ang. European Economic Area – EEA), czyli Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz oznaczone zgodnie z przepisami kraju przeznaczenia,

– dostarczone do miejsca zużycia bez opakowania i przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania,

– wytworzone w miejscu użycia i przeznaczone do wykorzystania bezpośrednio po wytworzeniu.

Jednoznaczne oznaczenie umieszczane jest w formie nadruku, pieczęci lub trwałej samoprzylepnej etykiety.

Natomiast stanowiący część jednoznacznego oznaczenia kod alfanumeryczny składa się z:

– dwóch liter, które wskazują kraj producenta lub przywozu materiału wybuchowego na obszar Unii Europejskiej, Szwajcarii bądź państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o EEA,

– trzech cyfr będących kodem oznaczenia obiektu produkcyjnego,

– jednoznacznego kodu produktu i informacji logistycznej sporządzonej przez przedsiębiorcę, który wytwarza lub importuje materiał wybuchowy na wspomniany obszar.

Samo oznaczenie kraju producenta lub przywozu materiału wybuchowego musi być zgodne z kodami nazw krajów i ich jednostek organizacyjnych, które zostały określone w Polskiej Normie PN-EN ISO 3166-1:2008 Kody nazw krajów oraz ich jednostek administracyjnych – Część 1: Kody krajów.

Z kolei w formie kodu kreskowego lub matrycowego umieszcza się oznaczenie do odczytu elektronicznego. Zawiera ono informacje określone w kodzie alfanumerycznym.

Przemysław Ł. Siemiątkowski

Skomentuj