Projekt MRiPS: opłaty za złożenie oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca będą wyższe

Z 30 zł do 100 zł zostanie podniesiona opłata za złożenie oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca – tak zakłada projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Podwyższenie opłaty związane jest z wydłużeniem okresu wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z 17 grudnia 2021 r. wprowadziła wydłużenie okresu wykonywania pracy przez cudzoziemców z 6 do 24 miesięcy. Wprowadziła też możliwość pracy bez przerwy, na podstawie kolejnego oświadczenia, po upływie maksymalnego okresu wykonywania pracy.

Zmiany w przepisach – jak wskazuje resort pracy – spowodują spadek łącznej liczby składanych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a co za tym idzie – ubytek dochodów sektora finansów publicznych z tytułu wpłat wnoszonych w związku z takimi wnioskami i oświadczeniami.

Dlatego resort zdecydował o podniesieniu opłaty za złożenie oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca z 30 zł do 100 zł. Takie rozwiązanie znalazło się w opublikowanym w piątek, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekcie rozporządzenia MRiPS.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że pracodawcy, którzy zamierzają powierzać pracę obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy przez okres przekraczający 6 miesięcy nie będą musieli składać wniosków o wydanie dla nich zezwolenia na pracę, będą natomiast mogli składać oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez okres do 24 miesięcy. Jak podkreślono, w znacznej części przypadków pracodawcy zdecydują się skorzystać z tej możliwości.

Ponadto – jak dodają autorzy projektu – w wielu przypadkach pracodawcy będą składać oświadczenia na okres znacznie dłuższy, niż dotychczas (jedno oświadczenie w okresie 2 lat, dotyczące pracy w całym tym okresie, zamiast co najmniej dwóch oświadczeń w okresie 2 lat, dotyczących pracy wykonywanej łącznie najwyżej przez 1 rok).

W projekcie umieszczono przepis przejściowy, w myśl którego oświadczenia złożone przed dniem wejścia rozporządzenia w życie będą podlegały wpłacie w dotychczasowej wysokości 30 zł. Przepis ten ma usprawnić zakończenie wszczętych już postępowań.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Skomentuj