Projekt ws. zatrudnienia wspomaganego

Trwają zaawansowane prace nad projektem ustawy o zatrudnieniu wspomaganym; ma on objąć szczególnym wsparciem te grupy osób niepełnosprawnych, które mają największe trudności w samodzielnym znalezieniu pracy.

Ministerstwo rodziny podkreśla w komunikacie przesłanym PAP, że aktywność zawodowa w przypadku osób niepełnosprawnych daje nie tylko samodzielność, niezależność i możliwość samorealizacji, ale także może mieć charakter rehabilitacji społecznej.

Dlatego tak ważne jest wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W MRPiPS trwają intensywne prace nad projektem ustawy w tej sprawie – podkreśla minister Rafalska, cytowana w komunikacie resortu.

MRPiPS zwraca uwagę, że według wstępnych danych GUS w 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 26,2 proc. To o 3,7 pkt proc. więcej niż w 2015 r. (wówczas było to 22,5 proc.). Z kolei jak wynika z przywołanego przez resort rodziny, Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) do rekordowo niskiego poziomu zmniejszyła się stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, osiągając w 2018 r. poziom 7,2 proc. W 2015 r. wynosiła ona 13 proc. To spadek o 5,8 pkt proc.

Resort zwraca także uwagę, że wraz ze wzrostem poziomu zatrudnienia istotnie wzrastała również aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych. Podczas gdy jeszcze w 2015 r. udział osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo (tzn. pracujących lub bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy) wynosił 25,9 proc., to w roku 2018 wzrósł on już do 28,3 proc.

Jednak pomimo optymistycznych danych statystycznych, nadal istnieje potrzeba aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności tych z największymi trudnościami – uważa minister Rafalska.

Jak zaznacza, w resorcie trwają zaawansowane prace związane z przygotowaniem projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. Ma on objąć szczególnym wsparciem te grupy osób niepełnosprawnych, które mają największe trudności w samodzielnym znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.

Zatrudnienie wspomagane ma być formą aktywizacji zawodowej, która uzupełni dotychczas istniejące rozwiązania z zakresu rehabilitacji zawodowej – podkreśla Rafalska.

MRPiPS wskazuje, że przygotowywany projekt zakłada indywidualną pracę trenera pracy z osobą niepełnosprawną przy maksymalnym jej włączeniu w całość procesu decyzyjnego dotyczącego zatrudnienia. Działania te będą prowadzone we współpracy z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz podmiotami realizującymi zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

blank

 

Skomentuj