Rada UE zatwierdziła dyrektywę ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw dotyczącej zrównoważonego rozwoju

Rada UE ostatecznie zatwierdziła w poniedziałek dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Oznacza to, że przedsiębiorstwa wkrótce będą musiały publikować szczegółowe informacje o kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

„Nowe przepisy zwiększą odpowiedzialność przedsiębiorstw, jeśli chodzi o ich wpływ na społeczeństwo, i ukierunkują je na gospodarkę, która przynosi korzyści obywatelom i środowisku. Dane na temat śladu środowiskowego i społecznego byłyby dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Jednocześnie nowe rozszerzone wymogi są dostosowane do rozmiaru przedsiębiorstw i zapewniają im dostatecznie długi okres przejściowy na przygotowanie się” – wyjaśnił minister przemysłu i handlu Czech Jozef Sikela, którego kraj sprawuje obecnie półroczną prezydencję w Radzie UE.

W praktyce przedsiębiorstwa będą musiały informować o tym, „jak ich model biznesowy wpływa na ich zrównoważoność, i jak zewnętrzne czynniki zrównoważonego rozwoju (takie jak zmiana klimatu lub prawa człowieka) wpływają na ich działalność” – czytamy w komunikacie Rady UE. Dzięki tym informacjom „inwestorzy i inne zainteresowane strony będą mogli podejmować świadome decyzje w kwestiach zrównoważonego rozwoju”.

Nowe przepisy o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju będą mieć zastosowanie do dużych przedsiębiorstw użyteczności publicznej zatrudniających ponad 500 pracowników, wszystkich dużych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników i mających obrót w wysokości 40 mln euro i do wszystkich przedsiębiorstw notowanych na rynkach regulowanych, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw.

Przepisy dotyczą też MŚP z uwzględnieniem ich specyfiki. W okresie przejściowym mogą one skorzystać z odstępstwa – będą zwolnione ze stosowania dyrektywy do 2028 r.

Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa pozaeuropejskie, one także muszą przedstawiać sprawozdania ze zrównoważonego rozwoju, o ile generują w UE ponad 150 mln euro przychodów netto ze sprzedaży i mają tu co najmniej jedną jednostkę zależną lub jeden oddział. Powinny przedstawiać sprawozdania o swoim oddziaływaniu we wskazanych w dyrektywie kwestiach z zakresu środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego.

Skomentuj