ROP zaopiniowała projekt budżetu PIP na 2018 r.

347 mln 606 tys. zł – tyle ma wnosić budżet Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r.; instytucja planuje m.in. zwiększenie zatrudnienia. We wtorek, projekt budżetu Inspekcji pozytywnie zaopiniowała Rada Ochrony Pracy.

Jak napisano w stanowisku ROP do projektu budżetu, wydatki PIP w 2018 r. mają wynosić niewiele ponad 347 mln zł. "Są one wyższe od kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej na 2017 r. o 5 proc." – podkreślono.

Rada zwróciła uwagę, że w budżecie PIP na 2018 r. zaplanowano 4 proc. wzrost wynagrodzeń dla pracowników Inspekcji. W przyszłorocznym budżecie mają się też znaleźć pieniądze na większą liczbę etatów. Docelowo ma ona wynosić 2 tys. 836.

"Po wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez Głównego Inspektora Pracy i dyskusji Rada stwierdza, iż przedłożony projekt budżetu PIP na 2018 r. został opracowany w sposób uzasadniony zakresem jej działalności. Podstawę do pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu PIP na 2018 r. stanowią również raporty NIK z wykonania budżetu Inspekcji w poprzednich latach, potwierdzające celowość wydatków oraz oszczędne i gospodarne ich realizowanie" – napisano w stanowisku ROP.

"Wzrost pozostałych wydatków bieżących jest skutkiem zmniejszenia budżetu inspekcji w 2017 r. o ponad 9 mln. Środki zaplanowane na 2018 r. wyrównują wysokość wydatków do poziomu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania i wykonywania zadań PIP" – dodano.

Rada Ochrony Pracy uważa, że "realizacja kolejnych zadań nakładanych na PIP wymaga wzmocnienia kadrowego". "Planowany wzrost funduszu wynagrodzeń powinien przyczynić się m.in. do pozyskiwania przez PIP wysoko kwalifikowanej kadry inżynierów i prawników, co jest koniecznością wobec pojawiąjących się współcześnie wyzwań i zagrożeń w sferze ochrony pracy" – czytamy w stanowisku.

ROP pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Bogdana Drzastwy na zastępcę Głównego Inspektora Pracy ds. nadzoru oraz kandydaturę Andrzeja Kwalińskiego na zastępcę Głównego Inspektora Pracy ds. organizacyjnych.

Posłanka PO Katarzyna Mrzygłocka pytała Kwalińskiego, czy prowadzone jest wobec niego postępowanie w prokuraturze. Kwaliński odpowiedział, że żadne postępowania dyscyplinarne i prokuratorskie wobec niego nie są prowadzone. Przyznał, że w 2015 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie skierował do prokuratury akt oskarżenia, ale prokuratura nie wszczęła postępowania w tej sprawie. "Pan prokurator, po rozpoznaniu całej sprawy uznał, iż z powodu braku przesłanek do czynu zabronionego nie zostało wszczęte postępowanie w tym zakresie" – powiedział.

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy. Radę powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu. Kadencja ROP trwa 4 lata.

Skomentuj