Rząd chce rozszerzenia instrumentów prawnych pobudzających działalność inwestycyjną firm

Rząd planuje w II kw. br. rozszerzenie instrumentów prawnych pobudzających działalność inwestycyjną firm aktualizując „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” – wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030″ przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Jak wskazali projektodawcy, zmiany w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 dokonane w 2021 r., były wprowadzone na czas oznaczony i przestały obowiązywać z końcem 2021 r. „Mając na względzie doświadczenia zebrane w zakresie funkcjonowania Programu, a przede wszystkim pozytywne efekty czasowej zmiany przepisów w 2021 r., zauważa się potrzebę wprowadzenia zmian Programu, które m.in. nie będą ograniczone czasowo w warunkach niepewnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy potrzebują rozwiązań motywujących do podejmowania działań inwestycyjnych” – zaznaczyli.

Dodano, że dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, natomiast najbardziej oczekiwany i pożądany jest wzrost liczby inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Podkreślono, że potrzeba dokonania aktualizacji przepisów Programu wynika z szeregu czynników, z których główną rolę odgrywa, w związku ze światową pandemią wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19, konieczność rozszerzenia instrumentów prawnych pobudzających działalność inwestycyjną przedsiębiorców.

Wskazano, że zgodnie z projektowanymi zmianami, do Programu zostaną wprowadzone zapisy mające na celu m.in. utrzymanie obniżonych ilościowych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych dla sektora MŚP oraz przedsiębiorców tzw. rozwijających się.

Jak wyjaśniono, celem proponowanego rozwiązania jest zwiększenie dostępności do wsparcia w szczególności dla MŚP.

Skomentuj