Rząd planuje wprowadzenie rejestracji firm – tylko online

Wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) będzie można składać wyłącznie online – wynika z projektu zamieszczonego w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu. W projekcie przewidziano rezygnację z papierowej formy wniosków.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje rejestrację działalności gospodarczej tylko online.

Jak wyjaśniono, proponowane w projekcie rozwiązania koncentrują się na realizacji postulatów przedsiębiorców zebranych w dotychczasowym okresie obowiązywania ustawy o CEIDG i PIP. Zarówno przedsiębiorcy jak i inni użytkownicy CEIDG wskazują, jak istotna jest możliwość załatwienia spraw i odnalezienia informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w jednym miejscu – w ramach jednego konta.

Wskazano, że zawarte w projekcie rozwiązania dotyczące spółki cywilnej koncentrują się na stworzeniu instrumentów, które wspierałyby przedsiębiorców (wspólników spółki cywilnej) na każdym etapie ich funkcjonowania w spółce, np. poprzez zmniejszenie formalności w przypadku rejestracji spółki cywilnej, ograniczenie obciążeń administracyjnych oraz zapewnienie dostępu do szerokiego zakresu wiarygodnych danych o spółce cywilnej.

Wyjaśniono, że proponowane rozwiązania w zakresie spółki cywilnej obejmują zatem dwa zasadnicze obszary: uproszczenie procesu i elektronizacja przekazywania informacji o spółce cywilnej oraz publikacja kompleksowej informacji o spółce cywilnej.

Według projektodawców, propozycja zmiany ma przede wszystkim usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorców w obrocie prawnym i gospodarczym, w szczególności przy podejmowaniu działań „na odległość”. Za pomocą systemu teleinformatycznego CEIDG będzie możliwe szybkie i sprawne wykazanie umocowania udzielonego pełnomocnikowi.

Skomentuj