Sejm/ Projekt przepisów dot. ochrony przed hałasem – wraca do komisji

W związku ze złożeniem poprawek projekt noweli Prawa ochrony środowiska, który odnosi się do kwestii ochrony przed hałasem został skierowany ponownie do komisji. Posłowie chcą m.in. by minister klimatu miał obowiązek przygotować odpowiednie rozporządzenie dot. lokalizacji nowych zakładów przemysłowych.

W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, który odnosi się m.in. do kwestii ochrony przed hałasem.

Nowe przepisy dostosowują polskie przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ustalenia zaktualizowanych metod oceny hałasu oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku. Chodzi m.in. o obowiązek stosowania zaktualizowanych metod oceny hałasu, uwzględniających najnowszą wiedzę w tym zakresie, co powinno korzystnie wpłynąć na zdrowie ludzi.

Zgodnie z projektem, podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu (tj. zarządzający głównymi drogami, liniami kolejowymi oraz lotniskami, a także prezydenci miast powyżej 100 tys. mieszkańców) będą musieli stosować zaktualizowane metody oceny hałasu, określone w przepisach unijnych.

Projekt zakłada, że organy ochrony środowiska (tj. marszałkowie województw) i podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu zostaną wyposażone w narzędzie umożliwiające dokonanie w jednorodny sposób oceny szkodliwych skutków hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego.

Marszałek województwa będzie mógł też nakładać – na zarządzającego drogami innymi niż autostrady i drogi ekspresowe, które usytuowane są w miastach na prawach powiatu – obowiązek sporządzenia i przedkładania marszałkowi województwa przeglądu ekologicznego. Przegląd ekologiczny dostarcza informacji na temat faktycznego oddziaływania konkretnego obiektu na środowisko, a w przypadku gdy obiekt nie spełnia przepisów o ochronie środowiska – proponuje działania naprawcze.

Projekt noweli pozwoli też uregulować w rozporządzeniu sposób ustalania bezpiecznej odległości w przypadku lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Takie rozporządzenie ma określać np. rodzaje poważnych awarii przemysłowych i parametrów granicznych oddziaływania potencjalnych skutków takich awarii.

Posłowie PiS oraz Lewicy w trakcie środowej debaty złożyli poprawki i tym samym został on skierowany ponownie do odpowiednich komisji sejmowych.

Dyskusje wśród posłów wzbudziła przede wszystkim kwestia fakultatywności przygotowania ewentualnego rozporządzenia dot. sposobu ustalania bezpiecznej odległości w przypadku lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W tej sprawie poprawkę złożył klub Lewicy. Według posłów minister klimatu i środowiska powinien mieć obowiązek, a nie tylko możliwość wydania takiego rozporządzenia.

Skomentuj