Sejm za dalszymi pracami nad projektem w sprawie pracy zdalnej

Do dalszych prac w komisji trafi projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który m.in. reguluje zasady pracy zdalnej. Sejm nie zgodził się w czwartek na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, o co wnioskowała Konfederacja.

Za wnioskiem o odrzucenie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy głosowało 11 posłów, przeciw było 432, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Tym samym projekt został skierowany do dalszych prac legislacyjnych w sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Konfederacja uzasadniając wniosek o odrzucenie projektu wskazywała, że omawiana regulacja to „chwilowe i pozorne udogodnienie na przyzwolenie na głębszą inwazję do prywatności, do zacisza domowego”. „Regulujecie procedury, które umożliwią wkraczanie z alkomatem czy innymi urządzeniami” – przekonywał w trakcie sejmowej debaty Grzegorz Braun, odnosząc się do zapisów umożliwiających przeprowadzanie prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników.

Zgodnie z projektem, pracodawca – co do zasady – nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych.

Praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. „Praca zdalna będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia, w formie zmiany warunków umowy o pracę, co do której nie będzie wymagana forma pisemna” – wskazywał w Sejmie wiceminister rodziny Stanisław Szwed.

Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych do wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca będzie też zobowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu lub regulaminie.

Projektowane przepisy zakładają również stworzenie podstaw dla pracodawców do wprowadzenia i przeprowadzania m. in. prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników.

Zgodnie z projektem, pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Dotyczyć to ma także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał wymienione środki w czasie pracy.

Badanie stanu trzeźwości pracownika oraz badanie na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu będzie mogła przeprowadzać również policja.

Skomentuj