Senat: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy odesłana z poprawkami do komisji

Szereg poprawek do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa złożyli w czwartek senatorzy na posiedzeniu Senatu. Rozpatrzy je w piątek wspólne posiedzenie kilku senackich komisji.

Senat w czwartek po godz. 18 rozpoczął debatę nad ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy. Po dyskusji z udziałem m.in. wiceszefa MSWiA Błażeja Pobożego, wiceministra edukacji i nauki Dariusza Piontkowskiego, wiceministra rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda oraz wiceszefa resortu zdrowia Waldemara Kraski kilku senatorów złożyło wnioski o charakterze legislacyjnym do ustawy.

Swoje poprawki złożyła m.in. senator Beata Małecka-Libera (KO). „My obywatele polscy nie możemy odrzucić żadnej pomocy, dlatego poprawki, które przygotowałam i które złożę, mają przede wszystkim doprecyzować i zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, w tym przede wszystkim pracownikom medycznym, aby ich praca była pracą absolutnie bezpieczną. Żeby nie mieli z tyłu głowy kontroli, rozliczeń, kwestii finansowych, czy też niewiadomych kwestii, których na ten moment nie potrafią odpowiedzieć” – powiedziała senator Beata Małecka-Libera.

„Zapisy, które pojawiły się w tejże ustawie dotyczące kwestii świadczeń zdrowotnych i problemów ochrony zdrowia, które w tej sytuacji są ewidentne nie rozstrzygają wielu kwestii. Są zapisami bardzo enigmatyczni. One nie pomagają pracownikom. Pracownicy muszą się czuć bezpiecznie” – oceniła senator.

Wskazała, że również w jej opinii kwestia rozliczeń musi być jasna i precyzyjna. „Jeżeli dzisiaj dyrektorzy szpitali po przeczytaniu tej ustawy mówią, że oni w dalszym ciągu nie będą wiedzieli, jak ma być rozliczony ryczałt to znaczy, że nie jest to prawo przyjazne pracownikom ochrony zdrowia” – dodała Małecka-Libera.

Swoje poprawki zgłosił również senator Józef Zając (Porozumienie). „Jedną z kwestii jest możliwość ubiegania się studentów o stypendia socjalne. Proponowane przepisy rodzą podział studentów będących obywatelami Ukrainy na tych lepszych i gorszych w sensie kategorii zasilania finansowego. Dlatego też obywatele Ukrainy studiujący w Polsce powinni również zostać objęci możliwością uzyskania analogicznej pomocy, jak studenci, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej po dniu 24 lutego 2022 roku” – mówił Józef Zając.

„Różnicując studentów Ukrainy pod względem daty przekroczenia granicy możemy doprowadzić do sytuacji, która bardzo łatwo może stać się sytuacją konfliktową” – dodał senator.

W związku z tym, że zostały złożone wnioski, ustawa została odesłana do komisji. Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Zdrowia, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu poświęcone rozpatrzeniu poprawek do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odbędzie się w piątek o godzinie 10.

Procedowana w ekspresowym tempie i uchwalona w środę przez Sejm ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji schronili się w Polsce reguluje m.in. legalność ich pobytu w naszym kraju i zasady udzielania im pomocy.

Ustawa stwierdza m.in, że pobyt ukraińskich uchodźców w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy, daje też prawo do uzyskania numeru PESEL oraz pozwala na pracę w naszym kraju, a uczniom i studentom na dostęp do szkół i uczelni.

Skomentuj