Telepraca, a wypadek przy pracy

Rozwój współczesnych form komunikacji sprawił, że swoją pracę możemy wykonywać zdalnie, nawet bez wychodzenia z domu. Czy jednak możemy liczyć na te same prawa i obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy?

Telepraca w obecnych czasach stała się coraz częściej stosowaną formą zatrudnienia pracowników. Ideą, a jednocześnie zaletą jest możliwość wykonywania swoich obowiązków służbowych poza siedzibą firmy. W związku z tym telepraca może być wykonywana np. w domu. Telepraca posiada uregulowania prawne w Kodeksie pracy, do którego została wprowadzona ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 1288 rozdział IIb pt. Zatrudnienie pracowników w formie telepracy. Zgodnie z art. 675 § 1 telepracą jest praca, która może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Na podstawie przepisów Kodeksu pracy telepraca jest formą zatrudnienia, która w zakresie praw i obowiązków pracowników jest tożsama z pracownikami stacjonarnymi. Dotyczy to m.in. prawa do wynagrodzenia, urlopów, także prawa do wszystkich świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Zasady BHP przy telepracy

Jeżeli pracownik wykonuje swoją pracę poza siedzibą firmy, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Na mocy przepisu art. 6717 kp pracodawca zostaje wyłączony z obowiązku dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, określonego w art. 212 pkt 4, a także z obowiązków związanych z budową i przebudową budynków, w których znajdują się pomieszczenia pracownicze oraz z zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych.

 


Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj