UE/ KE: w poniedziałek upłynął termin wdrożenia dyrektywy ws. warunków pracy

poniedziałek upłynął termin, w którym państwa unijne powinny wdrożyć do prawa krajowego dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Dyrektywa zapewnia szersze prawa pracownicze i ochronę 182 milionom pracowników w UE – podała Komisja Europejska.

Nowe przepisy gwarantują pracownikom większą przewidywalność warunków pracy, na przykład w odniesieniu do zadań i czasu pracy. W przepisach ugruntowano również prawo do otrzymywania wystarczająco wcześnie kompletnych informacji na temat istotnych aspektów swojej pracy, takich jak miejsce pracy i wynagrodzenie.

Nicolas Schmit, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, powiedział, że dyrektywa stanowi bezpośrednią odpowiedź na szybko zmieniającą się rzeczywistość na rynkach pracy.

„Osoby zatrudnione mają prawo do pełniejszych informacji na temat warunków zatrudnienia i do większej przewidywalności w życiu codziennym. Nowe przepisy pomogą zagwarantować wysokiej jakości miejsca pracy i zapewnić stabilność pracownikom oraz umożliwią im zaplanowanie swojego życia” – zaznaczył.

Dyrektywa gwarantuje pracownikom w UE prawo do: bardziej kompletnych informacji na temat zasadniczych aspektów ich pracy, które powinni otrzymać na wczesnym etapie i na piśmie; ograniczenia długości okresów próbnych na początku pracy do sześciu miesięcy; bycia informowanym z odpowiednim wyprzedzeniem, kiedy trzeba będzie wykonać pracę (dotyczy to zwłaszcza pracowników o nieprzewidywalnym harmonogramie pracy i pracy na żądanie); skutecznych środków zapobiegających nadużywaniu tzw. umów zerogodzinowych (gdy pracodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi minimalnej liczby godzin pracy); otrzymywania pisemnych odpowiedzi na wnioski o przeniesienie na inne, bardziej bezpieczne stanowisko pracy; bezpłatnych obowiązkowych szkoleń związanych z wykonywaną pracą, o ile pracodawca ma obowiązek takie szkolenia zapewnić.

Państwa członkowskie były zobowiązane do poniedziałku dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.

Europejski filar praw socjalnych wymienia „bezpieczne i elastyczne zatrudnienie” oraz „informacje o warunkach zatrudnienia i ochronę w przypadku zwolnień” jako podstawowe zasady sprawiedliwych warunków pracy. Filar przewiduje, że pracownicy mają prawo otrzymać w momencie nawiązania stosunku pracy pisemną informację o swoich prawach i obowiązkach wynikających ze stosunku pracy, w tym w trakcie okresu próbnego.

Skomentuj