Utrata prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy ma prawo do świadczeń powypadkowych. Jednak, w niektórych sytuacjach może okazać się, że zostanie on pozbawiony tych praw.

Poszkodowany w wypadku przy pracy może liczyć na świadczenia z tego tytułu, jeżeli spełni tzw. przesłanki pozytywne, czyli przesłanki uprawniające go do świadczeń powypadkowych. Warunkiem nabycia prawa do świadczeń z tytułu wypadków przy pracy musi być ponadto brak przesłanek negatywnych, które z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych –  wyłączają prawo do świadczeń. 

Zgodnie z przepisami ww. ustawy pracownikowi nie przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego:

  • gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
  • który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Przyjrzymy się teraz nieco bliżej przedstawionym wyżej przesłankom negatywnym.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzySkomentuj