Warmińsko-mazurskie na koniec 2021 r. z najwyższym bezrobociem w kraju

Stopa bezrobocia w woj. warmińsko-mazurskim na koniec 2021 roku wynosiła 8,6 proc i była najwyższa w kraju. Na jedną ofertę pracy w regionie przypadało 22 bezrobotnych – wynika z danych opublikowanych przez olsztyński oddział Głównego Urzędu Statystycznego.

Z danych olsztyńskiego GUS wynika, że w grudniu 2021 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w woj. warmińsko-mazurskim wynosiła 8,6 proc. i był to najwyższy odsetek w kraju. Warmińsko-mazurskie od wielu lat utrzymuje się na pierwszej pozycji pod względem liczby bezrobotnych w kraju.

Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia, tradycyjnie już, należały powiaty położone wzdłuż granicy z obwodem kaliningradzkim: kętrzyński (18,0 proc. bezrobocia), braniewski (16,8 proc.) i bartoszycki (16,4 proc.). Najniższa stopa bezrobocia, także tradycyjnie, była w Olsztynie i wynosiła 2,3 proc.

W końcu grudnia 2021 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 42,6 tys. osób i była wyższa o 0,5 tys. osób (tj. o 1,2 proc.) niż w poprzednim miesiącu. Kobiety stanowiły 56,4 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Wśród wszystkich bezrobotnych 84,1 proc. stanowiły osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy – m.in. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne oraz powyżej 50. roku życia.

W tym samym czasie z ewidencji bezrobotnych wyrejestrowano 5,4 tys. osób, tj. mniej o 12,1 proc. niż w listopadzie 2021 r. Głównym powodem wyrejestrowania się z bazy bezrobotnych było znalezienie pracy – 3,1 tys. osób. Pozostałe osoby wyrejestrowano z innych powodów, np. niezgłoszenia gotowości do podjęcia pracy czy podjęcia stażu albo dobrowolnej rezygnacji ze statusu osoby bezrobotnej.

W grudniu 2021 r. do urzędów pracy w całym regionie zgłoszono 2,5 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 0,4 tys. mniej niż przed miesiącem. W końcu miesiąca na jedną ofertę pracy przypadało 22 bezrobotnych (przed miesiącem na jedno miejsce pracy przypadało 15 bezrobotnych, ale przed rokiem – 23).

Z danych urzędów pracy wynika, że na koniec grudnia 2021 r. 17 zakładów pracy zapowiedziało zwolnienie w najbliższym czasie 781 pracowników; przed rokiem w tym czasie 5 zakładów zapowiedziało zwolnienie 331 pracowników.

Prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie miało na koniec grudnia w woj. warmińsko-mazurskim 34,9 tys. bezrobotnych.

Skomentuj