Warunki pracy – czy uległy poprawie?

Warunki pracy – czy uległy poprawie?

Główny Urząd statystyczny opublikował wyniki swoich badań dotyczące warunków pracy w 2017 r. Czy uległy poprawie w stosunku do 2016 r.?

Warunki pracy są zagadnieniem bardzo istotnym z punktu widzenia zarówno pracodawcy jak i pracownika. Dzięki właściwej identyfikacji czynników szkodliwych i ich wpływu na pracowników, możliwe staje się podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych oraz prowadzenie odpowiedniej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Właściwa ocena stanu zagrożeń w środowisku pracy jest jednym z zobowiązań pracodawcy.

Uzyskanie prawidłowego obrazu zagrożeń zdrowia szkodliwymi substancjami chemicznymi, czynnikami fizycznymi i biologicznymi wymaga od pracodawcy ustalenia wartości stężeń i natężeń – NDS i NDN. Potrzebna jest do tego specjalistyczna aparatura, co niejednokrotnie, w przypadku małych zakładów pracy, przekracza ich możliwości finansowe.

W 2017 r. Główny Urząd Statystyczny zbadał warunki pracy 5,9 mln osób. Spośród tej grupy – 458,0 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia (w 2016 r. – 463,5 tys.), co stanowiło 7,8% zatrudnionych w przebadanych zakładach.

Gdzie były najtrudniejsze warunki pracy?

Podobnie jak w roku 2016 najtrudniejsze warunki pracy zanotowano w województwie śląskim, gdzie co siódma osoba pracowała w warunkach zagrożenia. Natomiast najbezpieczniejsze warunki zanotowano w województwie mazowieckim gdzie co dwudziesta dziewiąta osoba była narażona na szkodliwe czynniki.

Na jakie zagrożenia byli narażeni pracownicy?

W 2017 r. osoby zatrudnione na stanowiskach pracy narażone były na czynniki szkodliwe związane:

  • ze środowiskiem pracy,
  • uciążliwością pracy,
  • czynnikami mechanicznymi związanymi z obsługą maszyn szczególnie niebezpiecznych.

W związku z tym w analizach wykorzystywana jest kategoria tzw. osobozagrożeń – jest to liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia, liczonych tyle razy na ile czynników osoby te zostały narażone. 

Podobnie jak w latach ubiegłych większość zagrożeń związana była ze środowiskiem pracy – dotyczyły one 323,3 tys. osób. Oprócz nich pracownicy najbardziej narażeni byli na zagrożenia związane z uciążliwością pracy np. z wymuszoną pozycją ciała, ciężkim wysiłkiem fizycznym, niedostatecznym oświetleniem stanowiska pracy itp. – 141,4 tys. osób. Zagrożenie dla pracowników stanowił również wpływ czynników mechanicznych związanych z maszynami szczególnie niebezpiecznymi – dotyczyły one 92,9 tys. osób.

Skomentuj