Wytyczne dla zakładów pracy w związku z COVID-19

Wytyczne dla zakładów pracy w związku z COVID-19

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zakłady pracy powinny dostosować się do zaleceń m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego ale także przestrzegać przepisów prawa pracy i bhp.

Zakłady pracy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa powinny zastosować się do następujących zaleceń:

 1. Zachowywać bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 m).
 2. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 3. Upewnić się, że pracownicy, klienci i kontrahenci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 4. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 5. Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce. 
 6. Połączyć to z innymi środkami komunikacji, takimi jak np. szkolenia personelu przez specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.
 8. Dołożyć wszelkich starań, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:
 • powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.
 1. Promować pracę zdalną wśród osób, które ze względu na zakres swoich obowiązków mogą bez przeszkód wykonywać ją w domu,
 2. Osoby wracające z obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2 przez kolejne 14 dni od powrotu muszą pozostać w domu i kontrolować swój stan zdrowia (codzienny pomiar temperatury, samoobserwacja pod kątem występowania objawów grypopodobnych takich jak złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Zalecenia dla personelu sprzątającego

Personelowi sprzątającemu miejsca, gdzie przebywał pracownik zakażony koronawirusem zaleca się zachowywać dodatkowe środki ostrożności:

 • założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta,
 • umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki,
 • usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami.

Zachęcamy także do zapoznania się z zaleceniami dla placówek handlowych i usługowych oraz z zaleceniami dla producentów żywności w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 

Komentarze (1)

szkolenie pracowników

Natalia Dębek - 29 maja 2020 11:30

Dzień dobry, Czy organizują państwo szkolenie online kadry (kierownicy oraz wychowawcy) kolonijnej? Szkolenie byłoby dla 35-40 osób. Szkolenie miałoby odbyć się w drugiej połowie czerwca. w programie m.in. : co to jest koranawirus, jak dezynfekować powierzchnie , jak postępować w przypadku osoby chorej i podejrzewanej itp. Czy uczestnicy szkolenia dostaliby zaświadczenie że odbyli szkolenie, ile by trwało takie szkolenie, oraz jaka będzie cena za szkolenie?

Skomentuj