Zagrożenia na stanowisku pracownika stacji paliw

Zakres obowiązków pracowników stacji benzynowych obsługujących pojazdy bywa bardzo szeroki. Jakie są więc najczęściej występujące zagrożenia na tym stanowisku?

Pracownik stacji paliw obsługujący pojazdy wykonuje swoje obowiązki na terenie całej stacji paliw, zarówno przebywając na terenie przed budynkiem stacji, jak i wewnątrz tego budynku.

Do podstawowych obowiązków pracownika na stacji paliw obsługującego pojazdy należą:

 • obsługa klienta,
 • wykładanie towaru przed sklep,
 • przemieszczanie towaru,
 • tankowanie pojazdu,
 • asystowanie przy zrzucie paliwa,
 • składowanie i wydawanie butli z gazem,
 • przyjmowanie dostaw,
 • mycie szyb samochodowych,
 • uzupełnianie powietrza w oponach,
 • uzupełnianie olejów w pojeździe,
 • uzupełnienie płynów w pojeździe klienta,
 • zmiana cen na monolicie cenowym,
 • utrzymanie terenów zielonych.

Oprócz tego pracownik zajmują się aktywną sprzedażą takich paliw jak:

 1. olej napędowy (diesel),
 2. benzyna bezołowiowa 95,
 3. benzyna bezołowiowa 95+,
 4. benzyna bezołowiowa 98+,
 5. gaz LPG.

W zakresie jego obowiązków jest także handel związany z chemią samochodową np. płyny do spryskiwaczy, oleje silnikowe, płyn do chłodnic.

Pracownikowi wykonującemu swoje obowiązki należy zapewnić:

 • odzież ochronną – letnią oraz zimową (bluza, kurtka zimowa, spodnie, czapka letnia, czapka zimowa, buty na spodach gumowych, rękawice ochronne),
 • środki ochrony twarzy i oczu stosowane przy tankowaniu gazem LPG (okulary ochronne),
 • zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi (wiata),
 • właściwą odporność ogniową elementów budowlanych znajdujących się na terenie stacji,
 • zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i życia,
 • prawidłowe oznakowanie terenu stacji oraz stref wybuchu,
 • prawidłowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
 • prawidłowe rozmieszczenie środków gaśniczych oraz pierwszej pomocy.

Omawiani pracownicy powinni posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną odpowiadającą temu stanowisku. Podczas szkolenia stanowiskowego pracownik nabywa podstawowe umiejętności w zakresie bezpieczeństwa pracy – obsługa gaśnicy, postępowanie podczas wycieku paliwa itd. Podlega on obowiązkowym badaniom okresowym, za które odpowiada właściciel stacji. Skierowanie na badania wystawiane jest zwyczajowo co dwa lata. Osoby w większości zatrudnione są w pełnym wymiarze czasu pracy, w 12-godzinnym trybie pracy (w równoważnym czasie pracy, określonym w art. 135 Kodeksu pracy, dopuszczalne jest wydłużenie dobowej normy czasu pracy do 12 godzin, przy zachowaniu przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym) o poniedziałku do niedzieli.

Główne zagrożenia

Pracownik stacji paliw obsługujący pojazdy ma styczność przede wszystkim z substancjami chemicznymi takimi jak:

 1. Olej napędowy – jest to paliwo stosowane do silników wysokoprężnych. Jest cieczą o jasno-brązowym kolorze i charakterystycznym zapachu. Jest substancją palną, szkodliwą dla zdrowia oraz niebezpieczną dla środowiska. Działa toksycznie na człowieka, powodując nieodwracalne skutki w stanie zdrowia człowieka, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
 2. Benzyna bezołowiowa – jest to paliwo stosowane do silników spalinowych o zapłonie iskrowym. Jest to ciecz bezbarwna/jasno-pomarańczowa o charakterystycznym zapachu. Jest substancją skrajnie łatwopalną, toksyczną dla człowieka powodującą długotrwałe skutki dla zdrowia organizmu. W kontakcie ze skórą lub po połknięciu może powodować zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka np. uszkodzenie płuc. Pary mogą powodować uczucie senności oraz zawroty głowy, a ponadto tworzą mieszaniny wybuchowe w powietrzu.
 3. Gaz LPG – pochodzi od ropy naftowej. Jest stosowany jako paliwo gazowe, przechowywany w zbiornikach stałych lub przenośnych. Substancja ta jest skrajnie łatwopalna oraz wybuchowa w kontakcie z powietrzem w wypadku zapłonu lub oddziaływania płomieni na zbiornik. Przebywanie w oparach gazu jest szkodliwe dla zdrowia człowieka, może powodować nudności, bóle i zawroty głowy, w skrajnych przypadkach nawet śmierć. Działa niekorzystnie na centralny układ nerwowy, szybko uwalniający się w fazie ciekłej w kontakcie ze skórą może powodować odmrożenia.
 4. Płyn hamulcowy – produkt ten nie jest sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna dla człowieka, gdy stosuje się według instrukcji obsługi oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa. Do zatrucia najczęściej dochodzi przez omyłkowe spożycie płynu, który zawiera glikol. Początkowe objawy to: bóle głowy, zawroty głowy, wymioty, biegunka. Powoduje stan upojenia alkoholowego, w skrajnych przypadkach może powodować śpiączkę, przyśpieszenie oddechu, śmierć. Jest to produkt łatwopalny.
 5. Płyn do chłodnic – jest to preparat zakwalifikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Produkt ma działanie narkotyczne, powoduje uszkodzenie ośrodka układu nerwowego, bóle głowy, uczucie upojenia w pierwszym stadium po zażyciu, uszkodzenie układu pokarmowego, wymioty, biegunka, w ciężkich przypadkach doprowadza do utraty przytomności, a nawet śmierci.
 6. Płyn do szyb – stosowany w samochodach do oczyszczania zabrudzeń z szyb i reflektorów pojazdu. Do zatrucia najczęściej dochodzi przez omyłkowe spożycie płynu, który zawiera etanol. Początkowe objawy to bóle głowy, zawroty głowy, wymioty, biegunka, uszkodzenie układu pokarmowego. Powoduje stan upojenia alkoholowego, w skrajnych przypadkach może powodować śpiączkę, przyśpieszenie oddechu, śmierć.

Do pozostałych zagrożeń można zaliczyć:

 • niekorzystny mikroklimat – zmienne warunki pogodowe,
 • upadek, potknięcie, poślizgnięcie się – zagrożenie to może wystąpić podczas przenoszenia towaru, poślizgnięciu się na rozlanym paliwie, potknięciu się o wystające wyposażenie dystrybutorów itp.,
 • porażenie prądem elektrycznym – zagrożenie to może wystąpić podczas używania elektrycznych narzędzi pracy np. kosiarki,
 • zagrożenia związane z wybuchem i pożarem,
 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego – zagrożenie to występuje podczas przenoszenia towaru, pracy w pozycji wymuszonej np. tankowanie pojazdów,
 • poparzenia – zagrożenie może wystąpić podczas zmiany/ uzupełnienia płynów lub olejów w samochodzie,
 • hałas, wibracje – zagrożenie wywołane np. pracą dystrybutorów,
 • kontakt z podwyższonym ciśnieniem – zagrożenie to występuje podczas pracy przy kompresorze oraz instalacji do napełniania pojazdów gazem LPG,
 • potrącenie przez pojazd – zagrożenie może wystąpić podczas poruszania się pomiędzy samochodami, przez nieuwagę pracownika oraz nieużywaniu elementów odblaskowych oraz przez niedostosowanie prędkości pojazdów klientów stacji.

Skomentuj