Zakres obowiązków w sferze BHP przypisany pracodawcy użytkownikowi

Jakie obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należą do pracodawcy użytkownika, a które do agencji pracy tymczasowej? Czy możliwe jest przeniesienie zakresu obowiązków z jednego podmiotu na drugi?

Chcemy wypożyczyć paru pracowników z agencji pracy tymczasowej. Dwa lata temu korzystaliśmy już z pracowników tej agencji. Jesteśmy po wstępnych ustaleniach warunków, na jakich ma obecnie nastąpić udostępnienie tychże pracowników.

Chcielibyśmy, aby agencja pracy tymczasowej pokryła koszty zapewnienia tymże pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz niektórych środków ochrony indywidualnej. Zakładamy, że będziemy korzystać z pracy pracowników tymczasowych przez dwa, maksymalnie trzy miesiące, w okresie około wakacyjnym. Mieliby oni pomóc przy pracach związanych z malowaniem i remontem pomieszczeń oraz porządkowaniem placu składowego. Zaopatrzenie ich wszystkich w komplet odzieży i obuwia roboczego podwyższa szacowany koszt związany z ich wypożyczeniem. Jest wielce prawdopodobne, że dostarczone sorty odzieży i obuwia nie będą się w większości nadawały do powtórnego wykorzystania po tak stosunkowo krótkim okresie użytkowania.

Dlatego wystąpiliśmy do agencji pracy tymczasowej z propozycją przejęcia wspomnianych kosztów. Otrzymaliśmy odpowiedź, że jest to niemożliwe, ponieważ te obowiązki są przypisane do pracodawcy użytkownika.

Czy rzeczywiście przepisy stoją na przeszkodzie w uzgodnieniu takiego warunku w porozumieniu zawartym z agencją pracy tymczasowej?

Stosunek pracy tymczasowej charakteryzuje się występowaniem dwóch podmiotów po stronie zatrudniającej, a mianowicie: agencji pracy tymczasowej oraz pracodawcy użytkownika. Pomimo tego, że pracownik tymczasowy w okresie świadczenia pracy nie jest podporządkowany agencji pracy tymczasowej na zasadach art. 22 § 1 KP, tj. nie wykonuje pracy na jej rzecz i pod jej kierownictwem lecz podlega kierownictwu podmiotu trzeciego, tj. pracodawcy użytkownika, stosunek pracy wiąże go z agencją pracy tymczasowej, nie zaś z pracodawcą użytkownikiem (por. wyrok NSA z dnia 23.05.2014 r., II FSK 765/13, Legalis Numer 951313).

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj