Zarządzanie i ochrona obiektów logistycznych

Branża TSL jest jedną z najszybciej rozwijających się w Polsce, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż obejmuje niemal wszystkie sektory gospodarki. Wraz z rosnącą liczbą obiektów logistycznych, rozwija się także branża IT, która oferuje innowacyjne rozwiązania zapewniające sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo parków logistycznych.

Czasy, kiedy kontrolę i ochronę w centrach logistycznych pełniły jedynie wynajmowane w tym celu agencje ochrony odchodzą do lamusa. Zatrudnianie większej liczby osób przy dużej powierzchni obiektu nie gwarantuje jego odpowiedniej ochrony, a także nie usprawnia przepływu ruchu i jego funkcjonowania.

Na szczęście wraz z rozwojem branży logistycznej, na rynku pojawiają się inne rozwiązania, dzięki którym parki logistyczne są nie tylko bezpieczne, ale także mogą sprawniej funkcjonować.

„Od wielu lat w Polsce obserwujemy stały a ostatnio również bardzo dynamiczny rozwój branży TSL. Według analityków rynku tendencja ta utrzyma się przez najbliższe lata. Spowodowane jest to centralnym położeniem kraju, które określane jest jako kluczowy element w łańcuchu dostaw w Europie. Branża TSL dotyczy niemal wszystkich sektorów gospodarki i doskonale obrazuje popularną tezę J.W. Keynesa, że popyt kreuje podaż.
W Polsce zarejestrowanych jest ponad sto tysięcy firm z branży TSL. Co ważne, coraz więcej z nich dostrzega, że innowacyjne technologie nie tylko pozwalają na optymalizację kosztów związanych z utrzymaniem wysokiej jakości swoich usług, ale także kosztów stałych, które  wkalkulowane są w funkcjonowanie parków logistycznych.” – mówi Adam Penkala, Wiceprezes Zarządu Velis IT Systems.

System IT usprawni i udoskonali pracę człowieka

W odpowiedzi na potrzeby branży TSL, firma Velis IT Systems opracowała platformę Singu Smart Security Desk, mającą na celu automatyzację procesu obsługi dostawców oraz gości w centrach logistycznych. System umożliwia sterowanie i zarządzanie wieloma bramami wjazdowymi jednocześnie, a także integrację z kontrolą dostępu czy też telewizją CCTV. 

Skomentuj