Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Z dniem 1 lutego wejść w życie ma ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa m.in. wprowadza istotne zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego przysługujących pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Omawiana ustawa wprowadza zmiany m.in. w Kodeksie pracy, które, jak czytamy w uzasadnieniu, mają ułatwić proces adaptacji dziecka w nowej rodzinie poprzez wprowadzenie zmian w zakresie urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzice adopcyjni, oraz urlopu rodzicielskiego.

Istota zmian

Jak czytamy w uzasadnieniu analiza liczby adopcji oraz rosnąca liczba dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych przemawiają za potrzebą dokonania zmiany w dostępie do prawa do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego, a także skorelowanych z nimi świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj