Zmiany w kodeksie pracy w ramach Strategii Demograficznej

Ograniczenie możliwości zawierania umów na czas określony i ochrona obojga rodziców przed zwolnieniem z pracy – to niektóre zmiany w kodeksie pracy w ramach Strategii Demograficznej, które zapowiedziała wiceszefowa MRiPS Barbara Socha. Chcemy zagwarantować stabilną i elastyczną pracę – podkreśliła.

Wiceszefowa resortu rodziny i polityki społecznej zaznaczyła na czwartkowej konferencji, że po przyjęciu strategii rząd chce się skupić na czterech priorytetowych obszarach. Jednym z nich jest rynek pracy.

Jak podkreśliła, dwa ważne elementy w tym obszarze to stabilność zatrudnienia i elastyczność. „Proponujemy dzisiaj – i to jest nowa propozycja – pakiet zmian w kodeksie pracy: Elastyczna i Stabilna Praca” – powiedziała.

„Chcemy wprowadzić gwarancję elastycznej pracy, rozumianej w bardzo szeroki sposób, dla rodziców dzieci do lat 4. Również gwarancję możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin i możliwość połączenia tych wszystkich elementów, różnych form elastyczności pracy w niepełnym wymiarze godzin dla rodziców” – podkreśliła Socha.

W ramach stabilności na rynku pracy rząd, jak poinformowała wiceminister, chce zmniejszyć możliwość zawierania umów na czas określony, szczególnie z ludźmi młodymi – w wieku do 40 lat – do dwóch umów maksymalnie na łącznie 15 miesięcy. „Dzisiaj to są cztery umowy na 36 miesięcy” – przypomniała.

„Patrząc na dane statystyczne, kobiety w wieku o najintensywniejszej prokreacji, czyli między 25. a 30. rokiem życia w Polsce w jednej trzeciej pracują na czas określony. To jest bariera, która powoduje brak poczucia bezpieczeństwa, tej stabilności pracy, ale też problemy związane z uzyskaniem kredytu hipotecznego” – zauważyła Socha.

Ponadto rząd chce wprowadzić ochronę obojga rodziców przed zwolnieniem z pracy. „Dzisiaj z tej ochrony korzysta kobieta w czasie ciąży, w czasie 1. roku życia dziecka i jeżeli wraca do pracy na zmniejszony etat” – zaznaczyła.

„Chcemy to rozszerzyć, by niezależnie od tego, na jakim etacie, w jakim wymiarze pracy kobiety chcą pracować, były chronione. Absolutną nowością jest wprowadzenie ochrony dla ojców. Chcemy, by w 1. roku życia dzieci ojcowie również byli chronieni przed zwolnieniem z pracy, a w przypadku małżeństw, by ta ochrona dotyczyła ojców już w czasie ciąży żony” – poinformowała Socha.

Kolejną zmianą zapowiedzianą przez Sochę jest nałożenie na pracodawców obowiązku poinformowania pracownika w momencie podpisywania umowy o pracę o wszystkich uprawnieniach związanych z rodzicielstwem.

Skomentuj