Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Zdrowia opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych. Nowe regulacje mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy dla pracowników zatrudnionych w branży galwanotechnicznej.

Konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowym prawie

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu Główny Inspektor Pracy wydaje coroczne sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Jeden z rozdziałów tego sprawozdania, który jest poświęcony ocenie rozwiązań prawnych, wniosków legislacyjnych oraz opiniowaniu projektów aktów prawnych wskazuje, na podstawie sukcesywnie przeprowadzanych przez inspektorów PIP kontroli w podmiotach reprezentujących krajową branżę galwanotechniki, potrzebę zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych rozwiązaniami określonymi projektowanym rozporządzeniem.

Planowane zmiany

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj