Zwolnienie od pracy z uwagi na siłę wyższą

W związku z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 188, str. 79), w kodeksie pracy pojawi się nowe uprawnienie pracownicze, dające możliwość uzyskania zwolnienia od pracy z uwagi na wystąpienie tzw. siły wyższej.  Według zamierzeń ustawodawcy, z uprawnienia tego pracownicy będą mogli korzystać od 1 sierpnia 2022 r.

Siła wyższa

Pojęcie siły wyższej pojawia się w różnych dziedzinach prawa najczęściej jako powód usprawiedliwiający niewykonanie obowiązku wynikającego z ustawy czy umowy. Przy czym, zarówno w prawie pracy jak i poza nim nie doczekało się ono oficjalnej definicji, czy też katalogu przykładowo określonych okoliczności mogących stanowić przejaw działania siły wyższej.

W orzecznictwie i doktrynie pojmuje się siłę wyższą w rozumieniu teorii obiektywnej, a więc jako nie dające się przewidzieć, nadzwyczajne zdarzenie pochodzące z zewnątrz, któremu nie można było zapobiec (samemu zdarzeniu lub jego skutkom), ani w żaden sposób go uniknąć, przy dołożeniu najwyższego stopnia staranności (por. m.in. uzasadnienie wyroku SN z 9.07.1962 r., I CR 54/62; wyrok SN z 20.02.1962 r., IV CR 521/61; wyrok SN z 26.08.1992 r., I PRN 36/92).

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj