Urlopy

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

więcej

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.
Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

ARTYKUŁY
Zmiany w urlopach dla rodziców

Zmiany w urlopach dla rodziców

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie ważne zmiany w urlopach dla rodziców. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

czytaj więcej
Czy można odmówić pracownikowi urlopu na żądanie?

Czy można odmówić pracownikowi urlopu na żądanie?

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 października 2009 r., II PK 123/09 SN orzekł:

czytaj więcej
Tata na urlopie

Tata na urlopie

Urlop ojcowski cieszy się coraz większą popularnością. Od początku tego roku skorzystało z niego już ponad 52 tys. mężczyzn.

czytaj więcej
Czy w czasie urlopu musimy odbierać służbowy telefon?

Czy w czasie urlopu musimy odbierać służbowy telefon?

Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień bez Telefonu Komórkowego. Jest to dobry moment, aby zastanowić się, czy w czasie urlopu mamy obowiązek odbierać służbowy telefon?

czytaj więcej
Badania kontrolne przed urlopem wychowawczym

Badania kontrolne przed urlopem wychowawczym

Pracownica w związku z ciążą przebywała na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, po którym, chciałaby wykorzystać urlop wypoczynkowy, czy pracodawca przed udzieleniem urlopu musi skierować ją na badania kontrolne?

czytaj więcej
Kiedy mija termin na wykorzystanie urlopu zaległego?

Kiedy mija termin na wykorzystanie urlopu zaległego?

Zgodnie z art. 168 kodeksu pracy urlop niewykorzystany w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

czytaj więcej