Badania kontrolne przed urlopem wychowawczym

Pracownica w związku z ciążą przebywała na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, po którym, chciałaby wykorzystać urlop wypoczynkowy, czy pracodawca przed udzieleniem urlopu musi skierować ją na badania kontrolne?

Zgodnie z art. 229 par. 2 K.p. prawodawca nakazywał w przypadku niezdolności do pracy trwającej ponad 30 dni, spowodowanej chorobą, kontrolne badanie lekarskie pracownika  w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Powszechnie uważano że także gdy po takim chorobowym, pracownik chciał się udać na urlop wypoczynkowy, to jednak przed tym urlopem powinien takie kontrolne badanie lekarskie przejść.

Sytuacja ta zmieniła się wraz z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2008 r. II PK 214/07:
„Nie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy (art. 165 § 1 i art. 229 § 2 k.p.) rozpoczęcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po ustaniu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika, która trwała dłużej niż 30 dni”.

W uzasadnieniu:
Urlop wypoczynkowy polega na czasowym niewykonywaniu pracy na dotychczasowym stanowisku i już tylko z tego powodu nie można przyjąć, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Badania te są niezbędne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego.

Identyczne stanowisko przyjęła Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy w dniu 23 kwietnia 2009 r. KPGIP 2009/04/23:
„Dopuszczalne jest udzielenie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończonej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą pracownika, bez uprzedniego kierowania go na kontrolne badania lekarskie, określone w art. 229 § 2 k.p. w celu ustalenia jego zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.”

Skomentuj