CBOS: Pensja zachęca 30 proc. kobiet do powrotu po urlopie macierzyńskim na rynek pracy

Dla 30 proc. kobiet czynnikiem zachęcającym do powrotu na rynek pracy po urlopie macierzyńskim jest pensja, która pokrywa co najmniej koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka. Dla 28 proc. ułatwienia w wykonywaniu pracy, a dla 27 proc. kobiet łatwy dostęp do żłobków i przedszkoli – wynika z sondażu CBOS.

„Nieliczni natomiast jako najważniejszy czynnik wskazali dofinansowanie do opiekunki (4 proc.) lub wsparcie ze strony rodziny – męża/partnera, dziadków dziecka itp. (3 proc.)” – wskazał CBOS.

Z badań wynika, że kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały na ułatwienia dotyczące godzenia obowiązków rodzicielskich z wykonywaniem pracy zawodowej, np. elastyczne godziny pracy, możliwość pracy na część etatu, możliwość pracy zdalnej (32 proc. wobec 24 proc.) i na wysokość pensji pokrywającej co najmniej koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka/dzieci (31 proc. wobec 28 proc.).

Mężczyźni częściej niż kobiety stawiali na łatwiejszy dostęp do żłobków i przedszkoli (30 proc. wobec 24 proc.).

Z badań wynika, że „o ile w grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym najczęściej wskazywanym czynnikiem mogącym zachęcić kobiety do powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim była wysokość pensji, umożliwiająca co najmniej pokrycie kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka/dzieci(37 proc.), to w grupie badanych z wykształceniem wyższym kwestia wysokości wynagrodzenia za pracę przesunęła się na drugi plan (24 proc.), a kluczowe były ułatwienia w wykonywaniu pracy zawodowej, np. elastyczne godziny pracy, możliwość pracy na część etatu, możliwość pracy zdalnej (34 proc.) i łatwy dostęp do żłobków i przedszkoli (33 proc.)”.

Badania pokazały, że uelastycznienia w zasadach wykonywania pracy zawodowej były też wybierane częściej niż pozostałe czynniki w grupie osób z wykształceniem średnim (31 proc.).

„31 proc. pracowników sektora prywatnego wskazało na łatwy dostęp do żłobków i przedszkoli, a dodatkowo 3 proc. wybrało dofinansowanie do kosztów opiekunki, natomiast w przypadku pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych aż co dziesiąty wskazał na dofinansowanie do opiekunki, a 27 proc. wybrało łatwy dostęp do żłobków i przedszkoli” – podaje CBOS.

Ułatwienia w wykonywaniu pracy zawodowej jako najważniejszy czynnik mogący zachęcić kobiety do powrotu na rynek pracy po urlopie macierzyńskim wskazało 34 proc. badanych kobiet w wieku rozrodczym, czyli o 6 punktów procentowych więcej niż wśród ogółu badanych.

Z badania CBOS wynika, że ułatwienia w wykonywaniu pracy zawodowej, np. elastyczne godziny pracy, możliwość pracy na część etatu, możliwość pracy zdalnej, są istotnym czynnikiem mogącym zachęcić kobiety do powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim.

Jednym ze sposobów ułatwiających godzenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi może być praca zdalna, która na szerszą skalę zaczęła być stosowana w związku z pandemią COVID-19.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w Kodeksie pracy, który na stałe ureguluje pracę zdalną także po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Nowelizacja zobowiąże pracodawcę do obligatoryjnego uwzględniania wniosków o pracę zdalną niektórych grup pracowników, o ile będzie to możliwe ze względu na organizację i rodzaj wykonywanej pracy.

„Blisko trzy czwarte (72 proc.) ankietowanych uważa, że o tej kwestii powinien decydować wyłącznie pracodawca, a jedynie 12 proc. respondentów opowiedziało się za tym, aby było to uregulowane ustawowo. Dość znacząca grupa badanych nie miała zdania na ten temat (15 proc.), a co setny odmówił odpowiedzi na to pytanie” – wynika z badań CBOS.

Ułatwienia w wykonywaniu pracy zawodowej, np. elastyczne godziny pracy, możliwość pracy na część etatu i możliwość pracy zdalnej postrzegane są przez badanych, w tym przez kobiety w wieku rozrodczym, jako jeden z głównych czynników mogących zachęcić kobiety do powrotu na rynek pracy po urlopie macierzyńskim.

Sondaż z serii „Aktualne problemy i wydarzenia” został przeprowadzony w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano od 31 stycznia do 10 lutego 2022 r. na próbie liczącej 1065 osób, czyli przed inwazją Rosji na Ukrainą.

Skomentuj