Czy pracodawca może wymagać wykonania prac wykraczających poza umowę o pracę?

Obowiązkiem pracownika jest wykonywanie zadań przedstawionych w umowie o pracę lub innym wiążącym dokumencie. Jednak mogą zaistnieć sytuacje, kiedy przełożony może polecić pracownikowi wykonanie zadań wykraczających poza jego codzienne obowiązki.

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Jeśli zachodzą uzasadnione potrzeby pracodawcy może on skierować pracownika do świadczenia innej pracy. Jednak skierowanie to nie może powodować obniżenia wynagrodzenia i musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika.

Skierowanie pracownika do innej pracy bez wypowiedzenia zmieniającego

Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, kiedy:

 • występują uzasadnione potrzeby pracodawcy,
 • okres wykonywania innej pracy nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym,
 • nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia,
 • odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Jak czytamy w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2008 r. II PK 171/07:

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

  • bez pośpiechu,
  • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
  • bez błędów w interpretacji przepisów,
  • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzySkomentuj