Dyrektywa „work-life balance” na ostatniej prostej? Na zmiany w kodeksie pracy musimy jeszcze poczekać

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. wprowadzenie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L Nr 188 z 12.07.2019 r., str.79). Dyrektywa ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem traktowania w miejscu pracy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE Państwa członkowskie mają obowiązek wdrożenia postanowień dyrektywy do dnia 2 sierpnia 2022 r.

Jednak, jak podaje Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji przewidywany w projekcie termin wejścia w życie ustawy, biorąc pod uwagę etap prac legislacyjnych nad projektem oraz kalendarz prac parlamentarnych, jest zasadniczo niemożliwy do utrzymania.

Założenia dyrektywy

Celem wprowadzenia rozwiązań zawartych w dyrektywie jest zachęcenie ojców do korzystania z przysługującego im prawa do urlopu rodzicielskiego. Rozwiązanie to również ma na celu promocję i ułatwienie powrotu matek na rynek pracy po okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj