GUS: w II kw. 2021 r. zarejestrowano o 43,5 proc. więcej firm niż przed rokiem

W II kwartale 2021 roku odnotowano 92 445 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 43,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. W tym okresie upadły 84 firmy, tj. o 46,5 proc. mniej niż w II kwartale 2020 roku – poinformował w czwartek GUS.

Liczba rejestracji przedsiębiorstw w II kwartale 2021 r. wyniosła 92 445 wobec 64 410 w analogicznym okresie roku poprzedniego. W II kw. 2021 r. zaobserwowano wzrost liczby rejestracji we wszystkich prezentowanych rodzajach działalności: w informacji i komunikacji o 97,4 proc., w usługach o 51,4 proc., w budownictwie o 41,4 proc., w zakwaterowaniu i gastronomi o 36,5 proc., w przemyśle o 38,4 proc., w transporcie i gospodarce magazynowej o 26,8 proc., a w handlu i naprawie pojazdów samochodowych o 20,7 proc. – poinformował GUS w czwartkowym komunikacie.

GUS odnotował także, że największy wzrost rejestracji nastąpił w spółkach jawnych (o 212,0 proc.), a największy spadek w spółkach komandytowych (o 84,4 proc.). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 84,0 proc. wszystkich rejestracji przedsiębiorstw, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 13,5 proc. (w II kwartale 2020 r. udziały te wynosiły odpowiednio 83,1 proc. i 13,3 proc.).

Z kolei liczba upadłości przedsiębiorstw – według danych GUS – w II kwartale 2021 r. wyniosła 84 i była o 46,5 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek liczby upadłości odnotowano w przemyśle (17 wobec 40), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (20 wobec 41), usługach (12 wobec 25), budownictwie (16 wobec 19) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (6 wobec 13). Wzrost liczby upadłości zanotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (6 wobec 5) oraz informacji i komunikacji (4 wobec 3).

Jak podał GUS, mniejszą liczbę upadłości zanotowano we wszystkich wyróżnionych formach prawnych. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością było to 50 wobec 84 jednostek, a w osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 20 wobec 35. Wśród podmiotów dla których ogłoszono upadłość 59,5 proc. stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wobec udziału 53,5 proc. w II kwartale 2020 r.), a 23,8 proc. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (wobec udziału 22,3 proc. w II kwartale 2020 r.).

blank

 

Skomentuj