Jaka odzież robocza na budowę?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, zwłaszcza, gdy strój pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu.

Na budowie należy zadbać o noszenie profesjonalnej odzieży i obuwia roboczego. Zwłaszcza, że podczas robót budowlanych strój pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu. Dlatego pracodawca jest zobowiązany do:

 • dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, a także informowania go o sposobach posługiwania się tymi środkami,
 • uzyskania zgody od pracowników na używanie odzieży i obuwia roboczego – pracodawca może ustalić stanowiska, na których pracownicy (po wyrażeniu zgody) będą wykonywać prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi,
 • wypłacanie pracownikowi, który używa własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu pieniężnego (w wysokości aktualnej ceny),
 • ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywanych okresów ich użytkowania,
 • zapewnienia, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne,
 • prania i konserwacji środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego lub wypłacenia ekwiwalentu za pranie i konserwację.

Odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy. Zatem pracownik ma obowiązek:

 • dbać o powierzoną odzież i środki ochrony indywidualnej,
 • używać odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem. Nieużywanie stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracownika.

W przypadku, gdy pracownikowi nie jest wydawana odzież i obuwie robocze, a jest wypłacany ekwiwalent za używanie własnej odzieży, to pracownik powinien dobierać taką odzież, która spełnia wymagania, np. nie wolno nosić butów z odkrytymi palcami, w szczególności klapek. Pracownik pracujący na budowie powinien być ubrany w:

 • spodnie z długimi nogawkami,
 • obuwie z wkładkami przebiciowymi oraz z antypoślizgową podeszwą, najlepiej ze wzmocnionymi czubkami (chronią palce przy upadku przedmiotów na nogę),
 • kamizelkę ochronną (zwłaszcza na budowach liniowych),
 • hełm ochronny, okulary ochronne (stosowane przy wykonywaniu określonych prac),
 • rękawice robocze (czasami także rękawice ochronne),
 • oraz inne środki ochrony indywidualnej przewidziane na danym stanowisku np. ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne oraz szelki bezpieczeństwa.

Środki ochrony indywidualnej chronią pracownika przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy. Środkami ochrony indywidualnej są wszelkie akcesoria i dodatki. Należy mieć na uwadze, że skuteczność środków ochrony indywidualnej zależy w dużej mierze od samego pracownika. Jeżeli będzie je stosował niezgodnie z przeznaczeniem lub nie zastosuje ich w ogóle, to dostarczone przez pracodawcę środki spełniające wszelkie wymogi prawne, nie ochronią pracownika przed zagrożeniem. Dlatego pracownik powinien je stosować, zgodnie z instrukcją, która powinna być dołączona do każdego środka ochrony indywidualnej i postępować zgodnie z jej zapisami. Większość środków ochrony indywidualnej należy dopasować do swoich potrzeb np. dopasować pasy szelek itd.

Rodzaje środków ochrony indywidualnej

Rodzaje środków ochrony indywidualnej

Odzież ochronna

ubrania, kombinezony, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, fartuchy, płaszcze, ochraniacze barku, ochraniacze klatki piersiowej, ochraniacze brzucha, ochraniacze pośladków, osłony głowy i karku, kamizelki ostrzegawcze, spodnie ostrzegawcze, narzutki ostrzegawcze, inne rodzaje odzieży ochronnej

Środki ochrony głowy

hełmy ochronne, hełmy ochronne z wyposażeniem dodatkowym, czapki, czapki i stożki, kapelusze, kaptury, chustki, inne nakrycia głowy

Środki ochrony kończyn górnych

rękawice ochronne, ochraniacze dłoni, ochraniacze nadgarstka, ochraniacze nadgarstka i przedramienia, ochraniacze łokcia, ochraniacze przedramienia  i ramienia, inne środki ochrony rąk

Środki ochrony kończyn dolnych

buty, półbuty, trzewiki, saperki, półsaperki, trepy, ochraniacze stopy, ochraniacze golenia, ochraniacze kolana, ochraniacze uda, getry, inne środki ochrony nóg

Środki ochrony twarzy i oczu

okulary, gogle, osłony twarzy, w tym półosłony i przyłbice, tarcze, inne środki ochrony twarzy i oczu

Środki ochrony słuchu

wkładki przeciwhałasowe, nauszniki przeciwhałasowe, hełmy przeciwhałasowe, inne środki ochrony słuchu

Środki ochronny układu oddechowego

sprzęt oczyszczający do pracy ciągłej, w tym filtrujący, pochłaniający i filtrująco-pochłaniający; sprzęt izolujący do pracy ciągłej, w tym autonomiczny i stacjonarny; sprzęt ucieczkowy oczyszczający, w tym pochłaniacze i filtropochłaniacze; sprzęt ucieczkowy izolujący, w tym aparaty powietrzne butlowe i regeneracyjne; inne rodzaje sprzętu ochrony układu oddechowego

Środki izolujące cały organizm

środki z doprowadzeniem powietrza, środki umożliwiające stosowanie izolującego sprzętu ochrony układu oddechowego, środki umożliwiające doprowadzenie powietrza lub stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego

Środki ochrony przed upadkiem z wysokości

uprzęże, w tym szelki bezpieczeństwa i pasy biodrowe, linki bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne, inne środki chroniące przed upadkiem z wysokości

Dermatologiczne środki ochrony skóry

środki osłaniające skórę – kremy, pasty, maści, środki oczyszczające skórę, środki regenerujące skórę

Przykładowe wyposażenie wybranych stanowisk pracy

 Kierowanie ruchem

Roboty ziemne często prowadzi się z ciężkim sprzętem przy ruchliwych drogach. Wyjazdem maszyn z placu budowy na pas uliczny (lub odwrotnie) powinna kierować tylko uprawniona do tego zadania osoba, zaopatrzona w:

 • pomarańczową kamizelkę ostrzegawczą (z napisem kierowanie ruchem),
 • hełm ochronny,
 • odzież i obuwie robocze,
 • tarcze do zatrzymania pojazdów,
 • radiotelefon (w sytuacjach koordynowania ruchem, w dwóch kierunkach po jednym pasie ruchu).

Czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym mogą wykonywać wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie organizowane przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Stanowią o tym przepisy ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Operator zagęszczarki

Na tym stanowisku bezwzględnie zaleca się stosowanie ochronników słuchu, rękawic antywibracyjnych oraz obuwia z podeszwą antypoślizgową. Osoby, które pracują w pobliżu zagęszczarki również powinny mieć możliwość stosowania ochronników słuchu.

Cieśla

Roboty ciesielskie montażowe powinny wykonywać co najmniej dwuosobowe zespoły. Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające ich wypadanie i nieutrudniające swobody ruchu. Wykonywanie robót ciesielskich z drabin dozwolone jest tylko do wysokości 3 metrów. Zatem należy pamiętać, aby przy wykonywaniu robót ciesielskich ręczne podawanie długich przedmiotów (desek, bali) odbywało się tylko do wysokości 3 m. O kolejności montażu i demontażu poszczególnych elementów decydują kierownik robót oraz mistrz budowlany.

Brukarz

Prace brukarskie można zaliczyć do jedne z najcięższych. Wykonywane są najczęściej na kolanach. Dlatego pracownik powinien stosować nakolanniki. Najbardziej niewygodnym sprzętem przy pracy brukarskiej jest hełm. Należy przymocować go dobrze do podbródka, żeby nie spadał podczas pracy. Brukarz powinien przy przycince elementów z kamienia, betonu itp. zakładać okulary i rękawice ochronne oraz maski przeciwpyłowe.

Praca z elektronarzędziami

Przy pracy z elektronarzędziami należy bezwzględnie stosować wszelkie osłony na części ruchome, które przewidział producent oraz odpowiedni osprzęt do pracy, która wynika z instrukcji producenta lub instrukcji bhp opracowanej w zakładzie. Osoby, które pracują elektronarzędziami są narażone na uszkodzenia wzroku lub zmęczenie słuchu.

Podstawa prawna:  

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. poz. 401).

Źródła pomocnicze:

 1. www.pip.gov.pl

Skomentuj